Provincie Utrecht gaat toekomstbestendigheid N201 onderzoeken

Regio - De povincie Utrecht gaat de toekomstbestendigheid van de N201 onderzoeken. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten tijdens haar vergadering op 30 mei 2017.

Volgens de gedeputeerden is de N201 het grootste doorstromingsknelpunt in de provincie. Ondanks de provinciale inzet in de afgelopen jaren blijft de weg een knelpunt.

Om een toekomstbestendige N201 te realiseren start de provincie Utrecht het programma ‘Toekomst N201’ om zo op integrale wijze de toekomstbestendigheid van de N201 te onderzoeken en maatregelen aan te dragen om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. Hierbij worden alle denkbare stakeholders bij het programma betrokken.

De provincie stelt € 1.200.000 beschikbaar voor het onderzoek.


advertentie