Stichtse Vecht en De Bilt voegen brandweerposten samen

Stichtse Vecht/De Bilt - De gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht zijn van plan de brandweerposten Westbroek en  Tienhoven samen te voegen. Beide gemeenten hebben daartoe een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de samenvoeging.

Aanleiding voor de samenvoeging is dat het volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) efficiënter is om brandweerposten samen te voegen. Vanuit de VRU wordt aangegeven hoeveel brandweerposten nodig zijn om de kwaliteit van de brandweer te waarborgen. De gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor de brandweerposten. Door bestaande posten samen te voegen op een centrale plaats blijft de kwaliteit van de brandweer volgens de VRU gewaarborgd.

De burgemeesters van De Bilt en Stichtse Vecht beamen dit. 'Veiligheid gaat over grenzen heen. Vanuit een fusiepost kan adequater en slagvaardiger worden opgetreden,' zeggen beiden.

Uit onderzoek van de VRU blijkt dat de brandweerposten Westbroek en Tienhoven niet of niet volledig voldoen aan de technische en/of functionele eisen en dat voor beide posten vervangende nieuwbouw wordt geadviseerd. Om deze redenen hebben de gemeenten besloten een intentieovereenkomst aan te gaan en vervolgens een projectplan te gaan opstellen.

In de intentieovereenkomst spreken beide gemeenten af dat ongeacht de locatie, de kosten voor uitvoering van het projectplan en eventuele nieuwbouw die daaruit voortkomt zullen worden verdeeld.

Op de foto: de brandweerkazerne van Westbroek


advertentie