Gemeenten maken sociale werkvoorziening toekomstbestendig

De Ronde Venen - Een aantal gemeenten dat nu nog samenwerkt in de gemeenschappelijke regeling PAUW Bedrijven, gaat het organiseren van werk en de detachering van Wsw-werknemers in eigen hand nemen. Dit betekent dat PAUW Bedrijven geliquideerd gaat worden. Dat schrijven de zes gemeenten in een persbericht.

De colleges van B&W van de gemeenten Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, De Ronde Venen, Vianen en Stichtse Vecht hebben een voorstel vastgesteld voor het in eigen hand organiseren van werk en detachering van Wsw-werknemers. In het voorstel wordt aan de gemeenteraden van de genoemde gemeenten toestemming gevraagd voor het opheffen van PAUW Bedrijven.

De gemeenten zeggen dat Wsw-werknemers passend en betaald werk en ongewijzigde arbeidsvoorwaarden behouden tot aan hun pensioen. Wsw-medewerkers en staf en leiding van PAUW Bedrijven zijn op de hoogte gesteld van de plannen en worden volgende week uitgebreider geïnformeerd tijdens speciale bijeenkomsten.

De voorstellen worden daarna verzonden naar de gemeenteraden. Ook worden de voorstellen voorgelegd aan de Ondernemingsraad van PAUW Bedrijven, de ondernemingsraden van de gemeenten en de adviesraden in de gemeenten. Definitieve besluitvorming in de gemeenteraden vindt plaats in september 2017. De plannen worden daarna nader uitgewerkt en geleidelijk ingevoerd in een periode tot 1 januari 2019.

De gemeenten zijn het afgelopen half jaar druk bezig geweest met het uitwerken van de plannen. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is de belangen van de kwetsbare groep Wsw-medewerkers voorop te stellen. De gemeenten streven er naar dat zoveel mogelijk Wsw-medewerkers hetzelfde werk blijven doen. Waar dat niet lukt, wordt per persoon bekeken wat past bij zijn of haar mogelijkheden (maatwerk). Uitgangspunt is verder de kennis en expertise van staf en leiding van PAUW Bedrijven te behouden. In de lokale plannen is opgenomen dat zij een werkgarantie krijgen.

De gemeenten gaan detachering en productiewerk in een beschutte omgeving zelf regelen. De Wsw-werknemers komen in dienst bij de gemeente. Een op te richten stichting zorgt voor de beschutte omgeving. Deze stichting kan gebruikmaken van de huidige PAUW-vestiging in IJsselstein. Onderzocht wordt nog of de stichting ook gebruik kan maken van een vestiging in Breukelen, bijvoorbeeld op de huidige PAUW-locatie of op een andere locatie. Groen- en schoonmaakwerk wordt georganiseerd vanuit de gemeente of vanuit een ander groen- of schoonmaakbedrijf. 

De veranderingen zijn het gevolg van nieuwe wetgeving en zijn nodig om ook in de toekomst een goede sociale werkvoorziening te garanderen. Door de komst van de Participatiewet is er geen nieuwe instroom meer in de Wet sociale werkvoorziening. Daardoor wordt het aantal Wsw-werknemers steeds kleiner. Zij stromen uit of gaan met pensioen.

Tegelijkertijd vallen onder de Participatiewet nieuwe doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. mensen in de bijstand of met een Wajong-uitkering), die de gemeenten ook al zelf begeleiden naar werk. Dit alles wordt nu bij de gemeenten in één hand ondergebracht.


advertentie