Voordracht Nieuwe Hollandse Waterlinie voor UNESCO-erfgoedlijst in gang

Regio - De Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben ingestemd met het opgestelde nominatiedossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het nominatiedossier staat beschreven wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie uniek maakt en waarom de linie wordt voorgedragen voor de  UNESCO-Werelderfgoedstatus als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Het Rijk dient begin 2018 het opgestelde nominatiedossier namens Nederland in bij UNESCO in Parijs. Daarna volgt een internationale beoordeling en in juni 2019 wordt bekend of de waterlinie daadwerkelijk het UNESCO-label mag dragen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste rijksmonument van Nederland en loopt grofweg van Muiden, langs Utrecht via het Gelderse Rivierengebied tot aan de Biesbosch. De Stelling van Amsterdam, al Werelderfgoed sinds 1996, loopt in een ring om Amsterdam van Muiden tot aan Edam.

De Stelling en de Linie vertellen gezamenlijk het verhaal van de verdediging met water als bondgenoot. Een verhaal over het Nederlands vernuft op het gebied van watermanagement, militaire architectuur en landschapsplanning. Dit verhaal kan nu nog volop ervaren worden op de forten en in het groene open landschap tussen de forten.

De status van werelderfgoed dient vooral om dit unieke erfgoed in zijn geheel te behouden, te beschermen en te ontwikkelen. Maar ook biedt het nieuw perspectief voor eigenaren, ondernemers en overheden. Door de status neemt de bekendheid en aantrekkelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toe. Deze status stelt daarmee meer (inter)nationale bezoekers en hogere inkomsten uit recreatie en toerisme in het vooruitzicht.

Op de foto Fort Spion in Oud-Loosdrecht is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


advertentie