Besluit over sportgebouw Abcoude verschoven naar september

De Ronde Venen - Een besluit of in Abcoude een sportgebouw, zwembad en gymzalen, komt of alleen nieuwe gymzalen, is verschoven naar september. 

Afgelopen donderdagavond zou de gemeenteraad van De Ronde Venen een besluit nemen over het burgerinitiatief voor de bouw van een sportgenbouw in Abcoude. Dat sportgebouw moet bestaan uit een zwembad, ter vervanging van het gesloopte Meerbad, en gynzalen ter vervanging van de Kees Bonzaal. 

Eerder had het college van B&W van De Ronde Venen besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief, omdat het naar de mening van het college te grote risico's met zich bracht. Het grootste bezwaarpunt was de gevraagde borgstelling voor een bedrag van € 7 miljoen, als zekerheid voor de lening die zou worden afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Tijdens de behandeling van het burgerinitiatief bleek eerst dat binnen de fractie van de VVD niet alle neuzen de zelfde kant opstonden. Fractievoorzitter Frans Lugtmeijer meldde dat raadslid Yvonne Welter voor het voorstel van het burgerinitiatief zou stemmen, terwijl de andere fractieleden daar tegen waren.

Bij de fractie van Ronde Venen Belang, die in eerste instantie verklaarde tegen het voorstel te zijn, mede door de borgstelling, bleek het 'nee' geen 'nee punt' maar 'nee komma' te zijn. De fractie liet de initiatiefnemers de ruimte om met een aangepast voorstel te komen, waarbij met name de borgstelling van de gemeente zo laag mogelijk moest zijn. Ook moest de berekening van de bouwkosten aangepast worden, omdat deze kosten, volgens fractievoorzitter René Bultena, op dit moment de pan uit rijzen. Mochten de plannen dan in de ogen van Ronde Venen Belang sluitend zijn, dan zou de fractie kunnen besluiten voor het voorstel te stemmen.

Na twee schorsingen, deed tenslotte CDA-fractievoorzitter Rein Kroon het voorstel de besluitneming over het burgerinitiatief over de zomer heen te tillen, zodat de initiatiefnemers de gelegenheid krijgen hun plannen aan te passen. Wel moet verantwoordelijk wethouder Alberta Schuurs de benodigde voorbereidingen treffen om, mocht de stemming in september negatief voor het burgerinitiatief uitvallen, direct de bouw van een nieuwe gymzaal in Abcoude te kunnen starten.

Hoewel de wethouder uitstel van de beslissing over het sportgebouw afraadde, was zij realistisch genoeg door te stellen dat het college een besluit van de gemeenteraad zou respecteren en uitvoeren.

In de wandelgangen was tenslotte te horen, dat indien het voorstel voor een sportgebouw in Abcoude in spetember alsnog sneuvelt, de bouw van een nieuwe gymzaal wel eens heel lang zou kunnen gaan duren, door massale beroepsprocedures tegen de bouw er van.


advertentie