Wijkspreekuren gaan na de zomer aangepast verder

De Ronde Venen - De spreekuren die de wethouders houden in verschillende wijken en kernen, gaan na de zomer in aangepaste vorm weer van start, schrijft de gemeente in een persbericht.

Om meer inwoners in staat te stellen van de spreekuren gebruik te maken, worden ze na de zomer op verschillende tijdstippen, in plaats van één vast tijdstip, gehouden. Ook wordt gekeken of het mogelijk is wijkwethouderspreekuren via Skype te houden.

De wethouders zijn in oktober 2016 begonnen met het houden van spreekuren in alle kernen van de gemeente. Inwoners kunnen daar met de wethouders in gesprek over zaken die hen bezighouden.

Onlangs zijn de ervaringen tot nu toe met de wijkwethouderspreekuren tegen het licht gehouden om te kijken in hoeverre verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij is ook de mening gevraagd van inwoners die van de spreekuren gebruikmaken.

Uit die evaluatie blijkt dat zij de spreekuren erg waarderen en ze een hoog cijfer geven. Ook blijkt dat niet elk spreekuur druk wordt bezocht.

Het college van B&W heeft daarom 4 juli jl. besloten de tijdstippen en de frequentie wat aan te passen, zodat meer inwoners in staat zijn aan de spreekuren deel te nemen. Ook wordt geëxperimenteerd met de vorm van het spreekuur, bijvoorbeeld door te kijken of het mogelijk is met de wethouder te Skypen. Daarbij kunnen inwoners van huis uit aan het spreekuur deelnemen.

De eerste spreekuren na de zomer vinden plaats op 7 september in Waverveen (wethouder Alberta Schuurs) en in Mijdrecht (wethouder David Moolenburgh), en op 12 september in Abcoude (wethouder Anco Goldhoorn).

Inwoners die niet van een spreekuur gebruik willen maken, kunnen in principe altijd een afspraak maken met de wethouder op het gemeentehuis. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt op telefoonnummer (0297) 29 16 16 of per e-mail via secretariaatwethouders@derondevenen.nl.


advertentie