Leegloop bij VVD-gemeenteraadsfractie De Ronde Venen

De Ronde Venen - De VVD-fractie in de gemeenteraad van De Ronde Venen beleeft een kleine leegloop. Nadat eerder al VVD-gemeenteraadslid Yvonne Welter had aangegeven te zullen vertrekken uit de gemeenteraad, vertrekt nu ook VVD-fractievoorzitter Frans Lugtmeijer uit de gemeenteraad.

Waar Yvonne Welter zakelijke redenen aanvoerde voor haar tussentijds vertrek, spelen voor Frans Lugtmeijer privé-omstandigheden een rol, want hij verhuist binnenkort naar Breda, en hij mag daardoor geen lid meer zijn van de gemeenteraad van De Ronde Venen.

Tijdens de laatste reguliere gemeenteraadsvergadering is al officieel afscheid genomen van Yvonne Welter. Na het zomerreces zal de gemeenteraad afscheid nemen van Frans Lugtmeijer.

In het bericht waarin Lugtmeijer zijn vertrek aankondigt, schrijft hij 'Ik heb vele jaren met veel plezier onze inwoners vertegenwoordigd in de raad en ik neem dan ook met veel spijt afscheid, met name omdat dit voortijdig is'. Verder wenst hij 'alle raadsleden veel wijsheid toe in de komende periode, vooral omdat er nog veel gevoelige dossiers op stapel staan'.

Wie Lugtmeijer opvolgt in de gemeenteraad en wie tijdelijk de fractie gaat leiden is nog niet bekend.


advertentie