Informatie over alle onderdelen Centrumplan Vinkeveen online

De Ronde Venen - De gemeente heeft informatie over alle onderdelen van het Centrumplan Vinkeveen online gezet. 

Vanaf vandaag, maandag 24 juli, is de website www.centrumplanvinkeveen.nlmet daarop informatie over alle onderdelen van het Centrumplan Vinkeveen, én een kaart waarop bewoners het hele plan in één keer kunnen overzien, live. De website voorziet daarmee, volgens de gemeente, in een behoefte van veel inwoners van Vinkeveen.

Het Centrumplan Vinkeveen is een uitwerking van de Dorpsvisie Vinkeveen. De twee belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn dat de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbetert én de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Een visie die tot stand gekomen is met inbreng van inwoners en momenteel uitgewerkt en onderzocht wordt op haalbaarheid. 

Afgelopen periode zijn diverse ontsluitingsvarianten en de bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden van een centrum aan de plassen tegen het licht gehouden.

Op 23 maart jl. heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen het college van B&W de opdracht gegeven om Variant 2, een nieuwe ontsluiting van de N201 op Vinkeveen over de Veendijk, verder te onderzoeken en uit te werken. Variant 2 van het centrumplan geeft, volgens de gemeente, de beste garantie dat de wensen uit de dorpsvisie Vinkeveen gerealiseerd worden.

De website laat zien wat het Centrumplan Vinkeveen in zijn totaliteit inhoudt en hoe de ontsluiting samenhangt met de ontwikkeling van een centrum aan de plassen.

Medewerkers van de gemeente én van de marktpartij zijn, bijgestaan door een team van specialisten op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid, geluid, stedenbouw en verkeer, momenteel bezig met de verdere uitwerking.

Niet alleen specialisten worden geraadpleegd. In deze fase van de uitwerking van Variant 2 is het team juíst ook op zoek naar input uit de omgeving. Bewoners kunnen tijdens verschillende bijeenkomsten hun ideeën, wensen en zorgen kenbaar maken. 

Eind juni en begin juli vonden zes meedenkbijeenkomsten plaats voor omwonenden van de nieuwe woongebieden. In kleine groepjes werden ze uitgenodigd om mee te praten over onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals privacy, parkeren, beschoeiing en nieuwe ontsluitingswegen.

Alle ideeën, zorgen en suggesties zijn verzameld en worden deze zomer waar het kan verwerkt in het ontwerp. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt deze keuze na de zomer beargumenteerd tijdens een gezamenlijk terugkoppelingsmoment. Bovendien gaan alle reacties uit de omgeving naar de gemeenteraad die uiteindelijk besluit over de Dorpsvisie.  

Voor de omwonenden van de Veendijk was er op dinsdag 4 juli een brede bijeenkomst; een inloopmarkt aan de hand van vier thema’s: geluid, verkeer & veiligheid, inrichting & leefbaarheid en proces & planning. Omdat de nieuwe plannen de meeste impact hebben op de omwonenden van de Veendijk, wordt eenieder die dat wil, uitgenodigd om verder mee te praten tijdens een of meerdere ‘tafelgesprekken’. Gesprekken in kleine kring, waarin iedereen zijn zegje kan doen over hetgeen hij of zij belangrijk vindt. Deze gesprekken vinden plaats na de zomervakantie, tussen half augustus en half september.

Eind september moet het team haar onderzoek afronden. Het voorstel dat hieruit voortkomt, gaat vervolgens in oktober naar het college en in november naar de raad.


advertentie