Vergunning bouw woonzorgcomplex terrein Nieuw Avondlicht in Mijdrecht

Mijdrecht - De bouw van een woonzorgcomplex op het braakliggende terrein waar tot voor enige jaren geleden Nieuw Avondlicht stond, is een stap dichterbij gekomen, blijkt uit een bericht op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Het college van B&W heeft namelijk ingestemd met de projectomgevingsvergunning voor de realisatie van een woonzorgcomplex aan de Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. Op deze locatie wordt een nieuwe zorginstelling gerealiseerd: De Zonnehof. Dit complex bestaat uit 29 zorgappartementen en 45 verpleegplekken. 

Tegen het bouwplan voor De Zonnehof zijn 27 zienswijzen ingediend. Naast opmerkingen over onder meer de situering van de nieuwbouw en de hoogte van het pand, had een groot deel van de zienswijzen betrekking op de parkeergelegenheid in het centrum. Naar aanleiding van deze zienswijzen heeft de gemeente in samenspraak met initiatiefnemers van het project afgesproken in totaal 41 parkeerplaatsen aan te leggen, dertien meer dan in het oorspronkelijke plan. Dit aantal is in overeenstemming met de gemeentelijke parkeernorm. De indieners van de zienswijzen zijn over deze aanpassing persoonlijk geïnformeerd.

Het besluit tot verlening van de projectomgevingsvergunning ligt tot en met 15 september 2017 ter inzage.

Het woonzorgcomplex wordt ontwikkeld door het Bouwinvest Healthcare Fund, dat het na de turnkey-oplevering gaat verhuren aan de Stichting Zonnehuisgroep Amstelland, de voormalige eigenaar van het terrein. Het complex wordt gebouwd door Bébouw Midreth uit Mijdrecht.

Foto: Google Maps


advertentie