Zorgaanbieder Careyn in de problemen?

De Ronde Venen - Zorgaanbieder Careyn zit in grote problemen. Dat beweert althans het AD dat afgelopen weekeinde een groot artikel hierover publiceerde. De zorgaanbieder exploiteert in De Ronde Venen Maria-Oord in Vinkeveen en het Dagactiviteitencentrum Abcoude in Abcoude.

Careyn verkeert volgens het AD in grote moeilijkheden. Het AD schrijft dat gevreesd wordt dat ING de stekker uit het concern trekt, wanneer het bestuur niet binnen een paar weken een financieel doortimmerd meerjarenplan op tafel legt.

Careyn is een van de grootste zorgorganisaties van het land. In de provincies Utrecht, Brabant en Zuid-Holland bestiert Careyn 29 verpleegtehuizen. Daarnaast is de organisatie op tal van andere terreinen actief, zoals de thuiszorg, de jeugdgezondheidszorg, de kraamzorg en het maatschappelijk werk. Met haar zevenduizend medewerkers bedient het zorgbedrijf in totaal ongeveer twintigduizend cliënten.

Careyn staat al een aantal jaren onder scherp toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ondanks intensieve gesprekken met zowel de Raad van Bestuur als met de Raad van Toezicht, stelden IGZ-inspecteurs die onaangekondigd langskwamen, dat nauwelijks sprake was van enige verbetering.

‘Bij meerdere van deze bezoeken concludeerde de inspectie dat de zorg bij de meeste thema’s niet of onvoldoende voldeed aan de normen voor goede zorg,’ schreef de IGZ eind september 2016. Het schortte met name aan de deskundigheid en inzet van de medewerkers, de gehanteerde normen voor medicatieveiligheid en de cliëntendossiers. Omdat de IGZ Careyn opnieuw op de zwarte lijst plaatste, zag bestuursvoorzitter Rob van Dam zich een maand later genoodzaakt af te treden.

In het AD doken allerlei verhalen op van medewerkers die een boekje open doen over de werkdruk, het hoge personeelsverloop en uitzendkrachten die ‘niet eens weten hoe je mensen moet wassen’. Patiënten klagen over de lange wachttijd en de ‘harde boterhammen bij het ontbijt’.

Marco Meerdink, de nieuwe bestuursvoorzitter van Careyn, erkent de problemen maar benadrukt dat er door zijn mensen ‘spijkerhard’ wordt gewerkt. Zelf ziet Meerdink zich geconfronteerd met acute moeilijkheden van financiële aard.

Over 2016 werd € 4,5 miljoen verlies geleden en voor 2017 wordt een verlies van naar schatting € 10 miljoen verwacht. Vooral de personeelskosten zijn te laag ingeschat. Dankzij een recente tegemoetkoming van staatssecretaris Van Rijn die aan Careyn € 8 miljoen extra ter beschikking stelde, kan het verlies over 2017 worden beperkt tot circa € 2 miljoen, maar dit gat is groot genoeg om huisbankier ING zenuwachtig te maken.

Het AD citeert een intern memo van juni dit jaar waarin het bedrijf zijn financiële huishouding als ‘uiterst precair’ betitelt.

Over enkele weken velt de IGZ opnieuw een oordeel over Careyn. Tevens moet de organisatie aan ING Bank duidelijk maken hoe zij de komende jaren het hoofd boven water kan houden. Net als andere zorgaanbieders kampt Careyn met de gevolgen van verschuivende accenten in het overheidsbeleid en de nauwelijks kostendekkende thuiszorgtarieven.

In een reactie laat Careyn weten 'geschrokken te zijn van het artikel dat op zaterdag 12 augustus in het AD is verschenen en van de wijze waarop daarin een zeer eenzijdig beeld van de organisatie wordt neergezet.' Careyn neemt afstand van dat beeld.

Bestuursvoorzitter Marco Meerdink: "Natuurlijk zit Careyn al enige tijd in een lastige positie. Maar we werken met man en macht aan verdere verbetering. Dat doen we in nauwe samenwerking en samenspraak met de voor ons belangrijke stakeholders, zoals onze eigen medezeggenschapsorganen, het Ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg."

Meerdink zegt verder: "Het is ook bemoedigend dat de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn en natuurlijk hebben we nog een behoorlijke weg te gaan. Maar dit geeft ons de steun en het vertrouwen om vol energie onverminderd door te gaan met het zekerstellen van de toekomst van deze mooie organisatie in het belang van alle betrokkenen."

Bron: AD/Faillissementsrapport


advertentie