Stiltewandeling Ronde Hoep

Regio - In het kader van een expositie over stiltegebieden organiseert de Stichtng Groene Hart op zondag 3 september a.s. een wandeling in het stiltegebied de Ronde Hoep.

Deze polder ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel, is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied en wordt geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van de mooiste veenpolders van de Randstad.

De wandeling start om 11:00 uur, met koffie/thee en koek, bij Boerderij Polderzicht aan de Polderweg 24 in Ouderkerk aan de Amstel. De excursie eindigt rond 13:30 uur. Parkeren kan bij de boerderij.

Aanmelden voor deze wandeling kan tot uiterlijk 30 augustus a.s. via contact@groenehart.info.

De excursie kost € 10 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, koek en kosten gids. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL71INGB 0007908025, ten name van: Stichting Groene Hart, onder vermelding van 'stiltewandeling de Ronde Hoep'. 

Na ontvangst van het bedrag volgt nadere informatie en de routebeschrijving.

De Stichting Groene Hart heeft een expositie over de stiltegebieden gerealiseerd die tot circa 30 augustus a.s. te zien is in het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem.


advertentie