CDA De Ronde Venen stelt vragen over vervolgopleiding VMBO-ers

De Ronde Venen - Het CDA De Ronde Venen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De coalitiepartij wil van het college weten of alle jongeren die afgelopen schooljaar een VMBO-diploma hebben behaald, zich hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding,

Het CDA wil dat enerzijds weten omdat deze leerlingen leerplichtig zijn, en anderzijds omdat zo'n vervolgopleiding volgens het CDA de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

CDA-raadslid Simone Borgstede: "Nu alle scholen weer zijn begonnen, is het belangrijk dat alle jongeren ook een eerlijke kans hebben op de opleiding van hun keuze. Tenslotte heeft de overheid als regel dat iedereen in Nederland een zogeheten startkwalificatie moet halen: dat is een Havodiploma of een bewijs van afsluiting van MBO-niveau 2."

Borgstede vervolgt:"Het is belangrijk dat alle jongeren die een VMBO-diploma hebben zich inschrijven voor een vervolgopleiding, niet alleen omdat ze leerplichtig zijn maar om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Soms lukt dat niet helemaal vanzelf en daar kan de gemeente een goede rol spelen", zegt Borgstede.

Het CDA vraagt het college onder meer of het inmiddels gecontroleerd heeft of alle VMBO-geslaagden zich wel voor dit schooljaar ingeschreven hebben op een MBO-opleiding.

Klik op de link onder dit artikel om de door het CDA gestelde vragen te lezen en/of te downloaden.


advertentie