12 uur van De Ronde Venen brengt bijna € 4.500 op

Mijdrecht - De sponsorwandeltocht 'De 12 uur van De Ronde Venen' heeft bijna € 4.500 opgebracht, meldt de organisatie in een persbericht. 

De stuurgroep van De 12 uur van De Ronde Venen kijkt terug op een fantastische eerste editie van
de wandeltocht.

Natuurlijk was de stuurgroep nieuwsgierig naar de uiteindelijke opbrengst.. Nadat de afgelopen periode was gebruikt om alle facturen te betalen en alle gelden die nog openstonden zo goed als mogelijk te innen, is alles netjes onder elkaar gezet.

Uiteindelijk is de opbrengst van deze eerste editie € 4.488, ruim boven de verwachtingen van de organisatie. Maar misschien nog wel belangrijker, veel meer mensen hebben kennisgemaakt met Inloophuis ’t Anker en er zijn zelfs al een paar goede suggesties gedaan waar 't Anker naar toe zou kunnen verhuizen. Dat is misschien bij deze eerste editie nog wel de grootste winst.

De opstart van een evenement als dit, vooral om het goed op de kaart te kunnen zetten, gaat altijd
gepaard met onvermijdelijke kosten, een website, logo, advertenties etc. slokken snel een flink stuk
van het beschikbare budget op. Dat uiteindelijk met een mooie plus is geëindigd, is te danken aan de vele donaties, sponsoring en de grote inzet van de verschillende wandelteams. Het motiveert in ieder geval om door te gaan.

Door de vakantieperiode moet een beetje geschoven worden, maar de volgende editie van De 12 uur van De Ronde Venen staat voorlopig gepland voor de eerste helft van juli 2018. 

Daarbij wil de organisatie alle inwoners van De Ronde Venen graag betrekken. Er is inmiddels een evaluatiebijeenkomst geweest met de stuurgroep. Daarbij zijn veel verbeterpunten besproken en suggesties gedaan voor de volgende keer. Eèn van de belangrijkste punten is de uitbreiding van de stuurgroep. Vele handen maken immers licht werk.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naa info@de12uurvandrv.nl. Dit e-mailadres kan ook voor tips etc. gebruikt worden.

Naast Inloophuis ’t Anker was ook het Emma Kinderziekenhuis AMC begunstigde van De 12 uur
van De Ronde Venen. Er is besloten € 488 over te maken naar de Stichting Steun Emma.

De stuurgroep van De 12 uur van De Ronde Venen wil iedereen bedanken voor de tomeloze inzet en vooral het enthousiasme, waardoor zo’n mooi bedrag is opgehaald. Tot 2018!


advertentie