Open brief aan gemeenteraad over sportgebouw Abcoude

Abcoude - Aanstaande donderdagavond wordt tijdens de gemeenteraad in het gemeentehuis in Mijdrecht, naar verwachting een besluit genomen over de bouw van een sportgebouw in Abcoude. Dat sportgebouw omvat een zwembad en gymnastiekzalen. 

De gemeenteraad behandelt donderdagavond het Burgerinitiatief Sportgebouw vanuit Abcoude voor de bouw van het sportgebouw. 

In een open brief aan de gemeenteraad vraagt de Zwemgroep Abcoudermeer de gemeenteraad in te stemmen met het Burgerinitiatief.

De open brief luidt als volgt:

''Een deel van de raad twijfelt” nog steeds over het voorstel van het Burgerinitiatief Sportgebouw
Abcoude. Hoezo twijfelt dat deel nog? Even samenvattend: het plan past binnen de door de
gemeenteraad zelf gestelde kaders. Het gaat de gemeente niet meer kosten dan wat men bijdroeg
aan het Meerbad en de Kees Bonzaal samen. Ongekend in deze tijd. Wat extra gevraagd wordt is een borgstelling van de gemeente voor een deel van de investering en dat kost de gemeente helemaal niets. Was die gevraagde borgstelling eerst hoger, met het meest recente voorstel is deze flink naar beneden bijgesteld. Het echte risico voor de gemeente is daarmee niet groter dan viermaal de bijdrage die nu jaarlijks wordt uitgegeven aan het zwembad in Mijdrecht, waar de gemeente voor twintig jaar aan vastzit! Bovendien leggen de woningbouwprojecten in Abcoude de gemeente geen windeieren. De woningbouw aan het Abcoudermeer is daarbij indertijd zelfs geïnitieerd om het Meerbad te kunnen behouden.

Het kan dus, maar het gaat blijkbaar toch niet gebeuren. In Abcoude en Baambrugge begrijpen de
inwoners er dan ook werkelijk helemaal niets meer van. Wat is er aan de hand in Mijdrecht dat men
nu nog twijfelt. Hoe kan het zijn dat men nog steeds vraagtekens blijft zetten bij zo een mooi
maatschappelijk initiatief, een bedrijfsplan met zulke lage kosten en zo’n laag risico. Waarom worden er dan nog steeds argumenten gezocht om het toch vooral niet te laten gebeuren en hoe kan het zijn dat raadsleden de cijfers nu nog niet op een rij hebben. Waarom worden er nog steeds argumenten herhaalden vragen gesteld, waarop allang antwoord is gegeven.

De gemeenteraad kan dit Initiatief in deze tijd van participatiesamenleving unaniem met open armen ontvangen. Het lijkt er echter op dat het nieuwe Sporthuis toch gaat sneuvelen als gevolg van politiek hobbyisme van een paar personen en dat moeten we niet pikken. Inwoners van Abcoude, Baambrugge, e.o. het komt er nu echt definitief op aan, maak je vrij en laat je horen donderdag 28 september in de raadszaal van De Ronde Venen te Mijdrecht. Kom op tijd, de vergadering begint om 19.30 uur.

Zwemgroep Abcoudermeer; Jan Bosman, Hanni Paul, Anne Ruizendaal, Frederiek van Blokland,
Jacomine Paul, Rita en Alexander van Sligtenhorst, Klazina Paul, Jolanda Gossens, Tom Voute en
Marion van Schaick'


advertentie