Uithoorn wil openbaarmaking MER Schiphol

Uithoorn - De gemeente Uithoorn wil dat de nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) voor Schiphol openbaar wordt gemaakt. De gemeente is boos omdat Schiphol vorige week selectief gegevens uit die nieuwe MER lekte.

Op woensdag 27 september 2017 lekte Schiphol gegevens uit de nieuwe (MER). Uit die gegevens zou blijken dat het aantal mensen dat last heeft van vliegtuighinder in de omgeving van Schiphol, ‘veel lager ligt dan altijd gedacht’.

Het college van B&W en de gemeenteraad van Uithoorn zijn ontstemd over deze handelswijze. Los van bovenstaande conclusie – die totaal niet strookt met de waarneming en de beleving in Uithoorn - vindt de gemeente Uithoorn het zeer betreurenswaardig dat Schiphol selectief informatie heeft gelekt uit een niet openbaar en zodoende niet controleerbaar stuk.

Wat de gelekte MER verder voor Uithoorn betekent is nog moeilijk te zeggen, omdat de gegevens die Schiphol heeft gelekt, niet de definitieve gegevens zijn. 

De gemeente Uithoorn zal zich tot het uiterste inspannen voor openbaarmaking van de MER. De
discussies en besluitvormingsprocessen waar gemeenten en belanghebbenden bij betrokken en
medeverantwoordelijk voor zijn, kunnen wat Uithoorn betreft niet plaatsvinden zonder open, transparante en betrouwbare informatievoorziening.

De gemeente Uithoorn is een van de gemeenten die het meeste last heeft van de groei van Schiphol. Vanaf de Aalsmeerbaan, de baan waarvan inwoners van Uithoorn de meeste hinder ondervinden, startten in 2016 bijna 60.000 vliegtuigen. Dat zijn meer starts dan vanaf de Polderbaan, die in principe de voorkeur heeft boven de Aalsmeerbaan, omdat daar veel minder mensen onder wonen.

Vliegtuigen komen sinds twee jaar ook nog eens veel lager over vanwege een nieuwe startprocedure. Dit alles zorgt ervoor dat er voor de 30.000 inwoners van Uithoorn en De Kwakel nauwelijks meer momenten van rust zijn.advertentie