Commissie adviseert m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied-West aan te passen

De Ronde Venen - In de milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan Buitengebied-West zou meer aandacht moeten worden besteed aan de maatregelen tegen de gevolgen van het bestemmingsplan voor beschermde vogelsoorten en voor het landschap. Dit adviseert de Commissie voor de Milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) aan de gemeente De Ronde Venen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van De Ronde Venen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl

De gemeente De Ronde Venen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het westelijk deel van het buitengebied. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente onder andere ontwikkelingen voor veehouderijen mogelijk maken.

Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het rapport laat zien dat de ontwikkelingen in het bestemmingsplan vooral negatieve effecten kunnen hebben op de natuur, bijvoorbeeld voor de natuurgebieden Botshol, Oostelijke Vechtplassen en Nieuwkoopse Plassen. Deze effecten worden onder andere veroorzaakt door de uitstoot van stikstof door veehouderijen.

Het rapport toont volgens de Commissie m.e.r. goed welke maatregelen mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen. De Commissie vindt echter dat meer aandacht nodig is voor maatregelen om verstoring van beschermde vogelsoorten tegen te gaan en ook om negatieve gevolgen voor het landschap te voorkomen.

De Commissie adviseert dan ook de ontbrekende informatie in beeld te brengen voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan.


advertentie