Vanaf nu welzijn op recept!

De Ronde Venen - Voor klachten als hoofdpijn, somberheid en spanningen zijn medicatie of therapieën niet altijd de beste oplossing, schrijft Tympaan-De Baat in een persbericht. Soms ligt de oplossing in het ontmoeten van nieuwe mensen, het delen van de verhalen en het samen ondernemen van activiteiten. In De Ronde Venen geven huisartsen en maatschappelijk werkers vanaf nu ook Welzijn op recept. 

Welzijn op recept is een samenwerking van welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, Servicepunten De Ronde Venen en eerstelijns hulpverleners in de gemeente. Vanuit Tympaan-De Baat is Chantal Timmer de coördinator.

“Welzijn op recept is er voor mensen tussen de achttien en tachtig jaar die niet lekker in hun vel zitten’’, vertelt zij. “Daaraan kunnen allerlei redenen ten grondslag liggen; scheiding, overlijden van een dierbare, ontslag. De hulpvragers ervaren lichamelijke of psychische klachten waarmee ze bij een hulpverlener komen. Deze kan vanaf nu ook doorverwijzen naar een welzijnsactiviteit.’’ 

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om zelf de stap te zetten naar meer plezier in het leven, via welzijnsorganisatie, sportverenigingen, clubs of workshops. Om hen het eerste zetje te geven, werkt Welzijn op recept met welzijnscoaches.

Chantal Timmer: “Na het eerste contact dat ik zelf gelegd heb, zoek ik naar een vrijwillige welzijnscoach die samen met de cliënt verder verkent welke vorm van welzijn het best past. Voor sommigen zal dat een beweegactiviteit zijn, voor anderen een gezamenlijke vorm van tuinieren."

Chantal vervolgt: "Aanbod in de gemeente is er genoeg. De welzijnscoaches zijn er om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de hulpvrager te stimuleren in de te zetten stappen. Indien nodig kunnen zij zelfs een eerste keer mee gaan.’’

Om Welzijn op recept goed te laten functioneren, zoekt Chantal Timmer naar vrijwilligers die zich willen inzetten als welzijnscoach. Taken zijn; het inventariseren van de wensen en behoeften van de hulpvrager, het stimuleren in het zetten van de afgesproken vervolgstappen en het rapporteren van de voortgang aan de coördinator.

Na een half jaar wordt het traject met de hulpvrager afgerond.

Neem voor meer informatie per e-mail contact op met Chantal Timmer via welzijnoprecept@stdb.nl of telefonisch op telefoonnummer (0297) 230 280.

Foto: Michael Hartwigsen


advertentie