Gemeente publiceert conceptontwerpen nieuwe weg Vinkeveen

Vinkeveen - In opdracht van de gemeenteraad is een team van de gemeente, van de provincie Utrecht en van de marktpartij op dit moment druk bezig met het uitwerken van Variant 2 van het Centrumplan Vinkeveen.

Het Centrumplan Vinkeveen is een uitwerking van de Dorpsvisie Vinkeveen. De twee belangrijkste uitgangspunten van deze visie zijn dat de relatie tussen Vinkeveen en de Plassen verbetert én de aansluiting van Vinkeveen op de N201. Een visie die tot stand gekomen is met inbreng van inwoners en die momenteel uitgewerkt en onderzocht wordt op haalbaarheid.

Op de website www.centrumplanvinkeveen.nl heeft de gemeente De Ronde Venen de conceptontwerptekeningen gepubliceerd van de nieuwe weg over de Ringdijk en van de kruising Roerdompstraat/Kerklaan in Vinkeveen. 

De gemeente schrijft dat in de eerste week van oktober het projectteam, tijdens verschillende tafelgesprekken, met direct omwonenden van de Ringdijk, heeft gesproken over het conceptontwerp van de nieuwe weg en over hoe hun uitzicht er in de toekomst eventueel uit kan zien. Ook zijn toen conceptontwerpvarianten van de kruising Roerdompstraat/Kerklaan besproken. 

Op de website www.centrumplanvinkeveen.nl/ontwerp zijn nu, naast de conceptontwerptekeningen van de nieuwe weg over de Ringdijk, ook de ontwerptekeningen van de kruising Kerklaan/Roerdompstraat en een aantal varianten hierop te vinden. Die varianten zijn een variant met een fietstunnel onder de Roerdompstraat door, een variant met een oversteek halverwege de Roerdompstraat en een met een oversteek aan het einde van deze straat.

Het projectteam heeft deze varianten uitgewerkt om tegemoet te komen aan de wens van de omwoners om deze kruising veiliger te maken voor overstekende kinderen en voor fietsers.

Tijdens de tafelgesprekken toonde het projectteam ook hoe het uitzicht voor direct omwonenden van de Meeuwenlaan/Futenlaan en vanaf de Julianalaan er in de toekomst uit zou kunnen zien. Ook deze zijn te vinden op de eerdere genoemde website.

Wanneer de onderzoeken naar gezondheid (fijnstof) en geluid eind oktober zijn afgerond, worden deze ook gepubliceerd op de website voor het centrumplan Vinkeveen.

De ontwerptekeningen zijn  nog niet definitief.


advertentie