Woerden komt € 2,4 miljoen tekort door dure jeugdzorg

Woerden - De gemeente Woerden is onverwachts geconfronteerd met een tekort  van € 2,4 miljoen op de kosten van de zorg, schrijft de lokale nieuwszender WoerdenTV op haar website. Door dit tekort verdampen de reserves in het sociale domein en dit heeft grote gevolgen.

WoerdenTV schrijft dat de grootste oorzaak van de financiële tekorten de jeugdzorg is, omdat kinderen vaak in een duurdere zorgsituatie komen dan nodig is.

Kinderen die hulp nodig hebben kunnen naar de gemeente. Woerdenwijzer stuurt deze jongeren dan door naar jeugdzorg (maatschappelijk werk). Ook kunnen ouders naar de huisarts en dit is voor veel gezinnen een logische stap. Huisartsen verwijzen echter vaker door naar jeugd-GGZ dan naar de gemeente. Van beide trajecten gaat de factuur naar de gemeente, alleen in het laatste traject, heeft de gemeente totaal geen grip op de instroom, doorstroom en kosten.

De kosten van de jeugd-GGZ zijn dan ook veel hoger dan jeugdzorg en vallen nu zonder transparantie op de deurmat van de gemeente, wat volgens WoerdenTV een landelijk probleem is.

De reactie van enkele lokale politieke partijen, waaronder het CDA, is om te sturen op kostenbeheersing van het sociale domein. Er is een voorstel in de maak om ‘alle extra’s’ uit het sociale domein te schrappen. Daarmee gaan de klappen vallen op de extra vormen van ondersteuning.

In Woerden zijn dit projecten die mensen ondersteunen om mee te doen aan de samenleving. Dit zijn initiatieven als stap je fitter, consulenten die mensen met een beperking laten participeren op de arbeidsmarkt en het bekende Automaatje.

Komende donderdag en vrijdag spreekt de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen over het tekort van € 2,4 miljoen. 

Bron: WoerdenTV


advertentie