Het rommelt in het CDA na vaststelling kandidatenlijst

De Ronde Venen - Binnen het CDA De Ronde Venen rommelt het na de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA De Ronde Venen in het Dorsphuis De Vijf Bogen in Baambrugge, zijn het verkieizingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld. Die kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1. Rein Kroon
2. Jan Rouwenhorst
3. Ria de Korte
4. Anita Wilgers
5. Nico de Dood
6. Coos Brouwer
7. Simone Borgstede
8. Robert Seisener
9. Willy van der Putten
10. Niek van der Maat

Alle huidige gemeenteraadsleden voor het CDA staan in de kadidatenlijst. Opvallend zijn wel de lage plaatsen van Simone Borgstede (7) en Robert Seisener (8). 

Haar lage plaatsing is Simone Borgstede in het verkeerde keelgat geschoten. Op haar Facebookpagina plaatse zij kort nadat de kandidatenlijst was vastgesteld de volgende post:

'Politiek blijft ondoorgrondelijk. Verbaasd over mijn 7de plek op de #cda kandidatenlijst. Kortom: Kom maar op met die voorkeurstemmen in maart!'

Deze post is overigens alweer van haar Facebookpagina verdwenen.

Borgstede stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nog negende op de kandidatenlijst, maar wist op voorkeurstemmen in de gemeenteraad te worden gekozen.

Borgstede leidt wel de CDA-campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

De lage plaatsing van Robert Seisener is een gevolg van de frictie die tussen hem en de rest van de gemeenteraadsfractie van het CDA is gegroeid in de afgelopen jaren. Voorbeelden daarvan zijn een door Seisener zelf ingediend amendement bij de behandeling van de begroting 2018 van De Ronde Venen, dat afweek van het standpunt van de fractie over de verlaging van de onroerende zaakbelasting en zijn tegenstem bij de vaststelling van de begroting 2018, waar de rest van de fractie voor stemde, nadat zijn amendement was verworpen door de gemeenteraad. 

Nieuwe namen op de lijst zijn Anita Wilgers, Willy van der Putten en Niek van der Maat.

Foto: CDA De Ronde Venen Facebook


advertentie