Aanmelden voor de jaarlijkse kramenmarkt

De Ronde Venen - Maandag 8 januari 2018 wordt weer de jaarlijkse kramenmarkt voor verenigingen gehouden in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van het college van B&W van de gemeente.

De nieuwjaarsbijeenkomst is voor verenigingen en stichtingen de uitgelezen kans om zich aan een groot publiek te presenteren. De kramenmarkt wordt gehouden op maandag 8 januari 2018 van 19:00 tot 22:00 uur in De Boei in Vinkeveen.

Tijdens de kramenmarkt is leden- of donateurwerving toegestaan. Ook verkoop van artikelen is mogelijk, mits het bescheiden is en het geen commerciële doelstelling heeft.

De kraamhuur bedraagt € 10.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 december 2017 per e-mail bij Floor Groenendijk via f.groenendijk@live.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Floor Groenendijk op telefoonnummer 06 46 04 71 30.

Op de foto: burgemeester Divendal tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in januari 2017


advertentie