Regiogemeenten krijgen regiocoördinator kindermishandeling en huiselijk geweld

Regio - Regiogemeenten, waaronder De Ronde Venen, stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld in. Deze gaat de samenwerking tussen de betrokken instanties verder verbeteren om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken.

Wethouder Alberta Schuurs: “Ieder kind, ieder mens, dat te maken krijgt met huiselijk geweld is er één te veel. Juist in deze week - de Week tegen Kindermishandeling - staan we daarbij stil. De gemeenten in de regio stellen samen een regiocoördinator aan, die de samenwerking tussen deze organisaties verder verbetert. Zo kunnen wij onze aanpak versterken. Dat is nodig, want geweld stopt niet vanzelf.”

Kindermishandeling of huiselijk geweld verwoest levens. Naast het persoonlijk leed, krijgen veel slachtoffers ook andere problemen, zoals met hun gezondheid, op het werk, met huisvesting of geld.

In 2016 waren er in de provincie Utrecht ruim 7.000 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Landelijke cijfers laten zien dat meer dan 45% van de bevolking ooit in zijn leven slachtoffer was van huiselijk geweld. Landelijk zijn ruim 200.000 personen jaarlijks slachtoffer van ernstig, structureel huiselijk geweld. Jaarlijks zijn naar schatting 119.000 kinderen slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling.

Hebt u vragen over huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling? Veilig Thuis is hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling. U kunt hier terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Als u twijfelt bel dan voor advies. Dat mag ook anoniem. Want anders gebeurt er niets en gaat het geweld gewoon door.

Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar via 0800-2000. Of kijk op de website: www.veiligthuisutrecht.nl.

De andere regiogemeenten zijn: Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden.


advertentie