Bureau Leerplicht zet extra in op thuiszitters

De Ronde Venen - Alle leerlingen hebben recht op onderwijs. Toch zijn er nog steeds jongeren die niet naar school gaan. Daarom gaat het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) zich extra inzetten om deze jongeren te begeleiden. RBL gaat daarvoor nog meer samenwerken met onder andere de school, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Jeugdteam en de schoolarts. 

Thuiszitters zijn leerlingen die langer dan 4 weken niet naar school gaan, zonder daarvoor een vrijstelling te hebben. In schooljaar 2016/17 registreerde het RBL in totaal 58 thuiszitters in De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Deze jongeren hebben vaak te maken met meerdere problemen op het gebied van leren, werken, sociale contacten en zelfredzaamheid. Het RBL heeft zich dit jaar verbonden aan het landelijke thuiszitterspact. De ambitie is dat vanaf 2020 geen enkele leerling langer dan 3 maanden thuis zit zonder een passend aanbod.

In de komende periode zal het RBL nog meer samenwerken met scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Jeugdteam en de schoolarts. Zo worden jongeren geactiveerd en gestimuleerd om weer deel te nemen aan de maatschappij. Goede samenwerking zorgt ervoor dat scholen verzuim eerder signaleren en dat zij sneller en adequater kunnen optreden.

Het RBL legt contact met de school bij beginnend verzuim en onderzoekt de situatie. Vanaf dat moment is alles maatwerk. Wie zijn er nodig om de jongere weer naar school te krijgen? RBL, zorg en onderwijs stemmen af en maken samen met ouders en leerling een plan. Soms gaat een leerling snel weer naar school, soms is een aangepast rooster een goede oplossing en soms is er meer zorg nodig, zoals een onderwijs-zorgarrangement. 

Het RBL is het eerste aanspreekpunt in de aanpak van verzuim en schooluitval van leerlingen van 5 t/m 22 jaar. Het RBL voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een stabiele en veilige schoolgang voor alle leerlingen die in deze regio wonen. Dienstverlening en zorg voor leerlingen, ouders en scholen staat voorop.


advertentie