VVD presenteert kandidaten en verkiezingsprogramma

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagmorgen heeft de VVD De Ronde Venen haar kandidaten en verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gepresenteerd. Dat verkiezingsprogramma heeft de naam 'In verbinding, in beweging, zorg, groen en veilig' meegekregen.

De VVD heeft zich voorgenomen doorlopend in verbinding te blijven met inwoners en ondernemers om zo in te kunnen spelen op actualiteiten en om input te krijgen voor concrete invulling.

De lijst wordt aangevoerd door lijsttrekker Alberta Schuurs (Wilnis). Alberta is wethouder en wil zich ook voor de komende raadsperiode graag voor dit ambt beschikbaar stellen. 'Haar kennis, kunde en enthousiasme blijven hierdoor geborgd voor De Ronde Venen, stelt de VVD.

De volgende op de lijst is Sandra Vreugdenhil uit Vinkeveen. Sandra is fotograaf en sinds 2016 fractie assistente en heeft zodoende al inhoudelijke kennis en ervaring opgedaan. 

Bart Richter uit Mijdrecht is de nurmmer drie op de lijst. Hij is een professional op het gebied van integrale veiligheid, crisisbeheersing & brandweer en is maatschappelijk en politiek zeer betrokken. Als brandweervrijwilliger is hij 25 jaar actief geweest binnen De Ronde Venen en hierdoor geworteld in de samenleving. Hij is werkzaam als beleidsadviseur bij de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bart zet zich graag in voor verbinding.

Rudolf van Olden uit Abcoude staat op nummer vier op de lijst. Hij is arts en werkzaam in de farmaceutische industrie. Hij is het langstzittende raadslid van de VVD en hij wil zichzelf graag als nestor inzetten voor de fractie. Zijn 'ruime kennis, ervaring en professionele visie zijn van grote meerwaarde voor de partij', aldus de VVD. 'Mede dankzij hem zijn de woonlasten de afgelopen jaren laag gebleven'stelt de partij.

De derde nieuweling op de kandidatenlijst is de op de vijfde plaats staande Morad Bouslimane uit Mijdrecht. Morad is als Traffic en Productie Specialist werkzaam bij een grote Nederlandse bank en de jongste op de VVD-lijst. Morad heeft veel ambitie om zich voor de inwoners en ondernemers van De Ronde Venen in te zetten. Hij zal zich specifiek richten op de jongeren binnen onze gemeente. Volgens de VVD is Morad 'enthousiast, heeft (hij) een frisse blik en een positieve insteek'.

Nummer zes is Rob Evers uit Wilnis. Rob heeft een bureau voor het begeleiden van managementteams. Hiernaast is hij reserveofficier b.d. en Afghanistan-veteraan. Hij ondersteunde daar kleine ondernemers en zette zich onlangs nog in voor vluchtelingen. Sinds september is hij lid van de gemeenteraad, waar hij aandacht heeft voor samenleving- en inwonerszaken, sociaal domein, verkeer, mobiliteit en ouderen. De VVD zegt dat hij graag in gesprek gaat met inwoners over deze onderwerpen.

De nummer zes op lijst tenslotte is Michel van Dijkman uit Wilnis. Hij is directeur Marketing & Sales bij een ICT-bedrijf. De VVD zegt dat hij zichzelf graag inzet voor de maatschappij, bijvoorbeeld als vrijwillig secretaris bij de Lionsclub Mijdrecht Wilnis. Michel wil zich vanaf de komende verkiezingen ook op politiek gebied graag inzetten voor de VVD De Ronde Venen.

Behalve deze top zes, telt de VVD-kandidatenlijst nog 15 andere actieve inwoners en ondernemers.

Een aantal concrete zaken uit het VVD-verkiezingsprogramma luiden dat de VVD gaat werken aan duurzaamheid; aan onderhoud groen, aan zorg voor mensen die het nodig hebben;, aan ondersteuning voor (nieuwe) ondernemers, aan woningen voor starters en senioren en aan het leefbaar en aantrekkelijk houden van de dorpscentra en de veiligheid in alle kernen.

De VVD is naar eigen zeggen een lokale partij met kandidaten die sterk geworteld zijn binnen De Ronde Venen en die directe aansluiting hebben op de provinciale en landelijke partij. Deze directe aansluiting zorgt volgens de VVD voor korte lijnen en de mogelijkheden zaken ook provinciaal en/of landelijk af te stemmen.

Op de foto's: de VVD-kandidaten en beelden van de presentatie


advertentie