Ronde Venen Belang in de bres voor de legakkers

Vinkeveen - Ronde Venen Belang wil een oplossing voor de problemen rond de WOZ-waardering van de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Dat schrijft de partij in een persbericht.

De Vinkeveense Plassen is een uniek cultuurlandschap onder de rook van Amsterdam. Het gebied is zo uniek door de combinatie van legakkers en zandeilanden. Met respect voor de natuurwaarden is het gebied een echt recreatiegebied, met diverse doorgangen, met een afwisseling van groen en water. Door de legakkers is het niet een grote plas met water , maar een gebied met veel afwisseling en voor iedereen wat wils. Ronde Venen Belang vindt dat het unieke karakter bewaard moet worden, maar signaleert dat de onderhoudskosten van de legakkers door de eigenaren niet meer op te brengen zijn, waardoor het in stand houden van dat unieke karakter in het gedrang komt.

Heel veel mensen hebben zelf geen legakker, meestal huren zij deze. Soms al decennia lang. Zij huren deze van eigenaren. Deze eigenaren doen er, volgens Ronde Venen Belang, alles aan om de legakkers te onderhouden, om daarmee het unieke landschap te behouden en recreanten de mogelijkheid te bieden te recreëren.

Die eigenaren worden sinds dit jaar geconfronteerd met een enorme stijging van kosten, die vooral veroorzaakt wordt door verhoogde WOZ-waarderingen van hun legakkers. Hierdoor stijgt niet alleen de OZB, maar ook de Waterschapslasten. Deze zijn namelijk gekoppeld aan de WOZ-waarde.

Een ander effect van de hogere WOZ-waarde is dat heel veel eigenaren plotseling op papier veel meer vermogen bezitten, dat bij de belastingaangifte aangegeven moet worden in Box 3. Het gevolg hiervan is weer dat hierover 1,2 % rendementsheffing betaald moet worden.

Door die veel hogere WOZ-waarde, ontstaat dus een opstapeling van extra kosten: hogere OZB, hogere waterschapslasten en meer rendementsheffing. Deze kosten staan, volgens Ronde Venen Belang, in geen verhouding tot de geringe verhuuropbrengsten.

Volgens Ronde Venen Belang een onhoudbare situatie, welke er toe leidt dat eigenaren van legakkers  en eilanden niet meer in staat zijn die legakkers en eilanden, te onderhouden. De kans is hierdoor groot dat veel eigenaren de legakkers noodgedwongen moeten laten verzinken in de Plassen. Volgens Ronde Venen Belang een schrikbeeld, omdat daarmee het unieke cultuurlandschap verdwijnt. En dat, denkt Ronde Venen Belang, wil niemand.

Heel veel legakkereigenaren hebben bezwaar aangetekend tegen de hogere WOZ-waardering. Voor het eind van dit jaar moeten deze bezwaren zijn afgehandeld. De verwachting van Ronde Venen Belang is dat daar niet veel lagere WOZ-waarderingen, en dus lagere OZB-aanslagen, uit zullen komen. Het probleem van de hoge kosten voor de eigenaren blijft naar verwachting dus bestaan.

Ronde Venen Belang wil graag samen met de eigenaren naar een oplossing zoeken. In de komende gemeenteraadsvergadering zal daarover een motie worden ingediend. In de tussentijd vraagt Ronde Venen Belang eigenaren van legakkers hun bevindingen over de WOZ-waardering aan haar door te geven via fractie@rondevenenbelang.nl.


advertentie