Wethouder Schuurs: 'brief Vitens voorbarig, oneigenlijk en onterecht'

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen is boos over de brief die waterbedrijf Vitens afgelopen week heeft verspreid onder haar klanten in De Ronde Venen. In die brief legde Vitens uit dat de inwoners van De Ronde Venen € 60 tot € 100 meer gaan betalen voor hun jaarlijkse waterverbruik door de precarioheffing die de gemeente het waterbedrijf oplegt. 

De gemeente vindt het voorbarig en onterecht dat Vitens dezw brief aan alle huishoudens in De Ronde Venen heeft gestuurd. "Op dit moment lopen er nog juridische procedures met Vitens over de precarioheffing,’’ zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën). "De brief die Vitens nu heeft verstuurd wordt gebruikt om oneigenlijke druk op de gemeente en op de politiek uit te oefenen.’’

De gemeenteraad heeft in 2015 unaniem de verordening aangenomen om precariobelasting te gaan heffen. Nutsbedrijven krijgen die precariobelasting opgelegd, omdat hun leidingen in gemeentegrond liggen. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad besloten de aan de inwoners van De Ronde Venen door de nutsbedrijven in rekening gebrachte precario te compenseren. Dat gebeurt door in 2018 elk huishouden een korting te geven op de lokale lasten. Het college trekt hiervoor een bedrag van om en nabij € 1 miljoen uit.

Het college van B&W gaat naar aanleiding van de brief een stevig gesprek voeren met Vitens. Het college is van mening dat, zolang er een juridische procedure loopt, er geen heffingsgrondslag is voor de rekening die Vitens wil versturen aan inwoners.


advertentie