CU-SGP stelt vragen aan college B&W over Vitens en precariobelasting

De Ronde Venen - De fractie van ChristenUnie-SGP (CU-SGP) heeft naar aanleiding van het rumoer dat ontstond nadat waterbedrijf Vitens alle huishoudens in De Ronde Venen een brief stuurde, waarin een behoorlijke stijging van het tarief voor water werd aangekondigd. Die stijging wordt volgens Vitens veroorzaakt door de precariobelasting die gemeente De Ronde Venen aan het bedrijf heeft opgelegd. 

De CU-SGP ondersteunt het verzoek van de coalitiepartijen CDA, RVB en VVD, om tijdens de gemeenteraadsvergadering aanstaande donderdag 21 december, een interpellatiedebat over deze kwestie te voeren.

Verder heeft CU-SGP een aantal vragen aan het college van B&W gesteld. Zo wil de fractie weten wat de omvang is van de precariobelasting bij Vitens. Ook wil de fractie weten over hoeveel aansluitingen Vitens de precariobelasting van De Ronde Venen omslaat.

Ook wil CU-SGP opheldering over de vraag of Vitens nu de precariobelasting van De Ronde Venen alleen doorbelast bij haar klanten in De Ronde Venen, of bij alle klanten in het werkgebied van het waterbedrijf. Dat laatste was voor CU-SGP in 2015 een belangrijke overweging om in te stemmen met het voorstel precariobelasting te heffen bij de nutsbedrijven. 

Tenslotte wil de fractie weten of het mogelijk is, dat wanneer Vitens de precariobelasting alleen doorbelast aan haar klanten in De Ronde Venen, de verordening zodanig te wijzigen dat precariobelasting alleen kan worden opgelegd aan nutsbedrijven die precario regionaal omslaan.

Tenslotte vraagt de fractie of het college in 2015 met Vitens heeft gesproken over de precariobelasting, en of het college toen al op de hoogte was van de financiële gevolgen voor de inwoners van De Ronde Venen.

Klik op de link onder dit artikel om de brief van CU-SGP te lezen.


advertentie