D66: 'meteen afschaffen die precario'

De Ronde Venen - Ook D66 De Ronde Venen heeft gereageerd op de ophef die ontstond na de brief van waterbedrif Vitens over een aanzienlijke verhoging van de kosten voor water, door de precario die gemeente De Ronde Venen het bedrijf oplegt.

D66 verbaast zich met name over de reactie van wethouder Schuurs op de brief van Vitens. Precarioheffing beperkt zich niet tot Vitens alleen, ook Stedin, dat het electriciteitsnetwerk beheert, krijgt een precarioheffing. Deze laastste echter berekende deze heffing al door aan de gebruikers, nog voordat De Ronde Venen de precarioheffing oplegde.

Op de aankondiging van de wethouder dat de opgelegde precarioheffing moet worden terugbetaald aan de burger, reageert Meindert Brunia van D66: “De wethouder moest al weten dat Vitens de precario aan de gebruiker zou doorbelasten. De aangekondigde teruggave betreft alleen de precarioheffing van Stedin. Per saldo kost het de inwoner dus alleen maar geld”.

Ook al zou de wethouder nu besluiten de Vitens-heffing terug te geven aan de bewoner, de inwoner
blijft er bij inschieten. ”Op zich is teruggave natuurlijk een mooi gebaar” zegt Brunia, om er vervolgens, volgens het persbericht van D66, met een zucht aan toe te voegen: “maar het is wel zinloos rondpompen van geld”. 

“Wij zien dat ieder weldenkend mens hier eigenlijk ongelukkig mee is en graag zijn tijd nuttig wil
besteden” vervolgt het D66-raadslid. “Op onzinnige administratieve handelingen door het geld eerst
te innen en vervolgens via de gemeentekas weer terug te geven, zit niemand te wachten”

“Bovendien, door deze rompslomp moet ook nog eens BTW worden geheven en moeten administratieve kosten worden gemaakt. Kosten die de particuliere inwoner niet meer terugziet als het geld weer wordt teruggegeven”.

D66 herhaalt dan ook wat zij afgelopen zomer in een motie al stelde: “Schaf die precario meteen af!”


advertentie