Vinkevener binnenkort voor rechter wegens misdragingen tijdens jaarwisseling

Utrecht/Vinkeveen - Het Arrondissementsparket Midden-Nederland meldt dat vier peronen, waaronder een man uit Vinkeveen, binnenkort voor de rechter moeten verschijnen op verdenking van het plegen van strafbare feiten tijdens de afgelopen jaarwisseling.

Naar aanleiding van de jaarwisseling zijn in het arrondissement Midden-Nederland vijftien zaken binnengekomen op ZSM, de werkwijze in het kader van snelrecht, waarbij het Openbaar Ministerie in samenwerking met o.a. politie en hulpverlening beslist hoe zaken van aangebrachte verdachten moeten worden afgedaan.

Twee van die zaken, die betrekking hadden op illegaal vuurwerkbezit, zijn overgedragen aan het Functioneel Parket. Aan vier verdachten, waaronder de man uit Vinkeveen, is een dagvaarding uitgereikt. Zij moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Twee verdachten hebben een strafbeschikking opgelegd gekregen en moeten een geldboete betalen of een taakstraf uitvoeren. Eén persoon is uitgenodigd voor een OM-hoorzitting.

Voor vijf zaken is nog aanvullend onderzoek nodig voordat beslist kan worden hoe deze worden afgedaan. Tenslotte is één zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

In alle gevallen betroffen de strafbare feiten mishandelingen, vernielingen en/of beledigingen. Deze feiten vonden plaats in Utrecht, Amersfoort, Vinkeveen, Leusden, Nieuwegein en Veenendaal.

Het Openbaar Ministerie eist hogere straffen voor strafbare feiten die in de context van de jaarwisseling gepleegd zijn. Oud en nieuw is een feest en moet dat ook blijven, schrijft het OM.

Ook worden aan de rechter hogere straffen gevraagd als sprake is van fysiek- of verbaal geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politieagenten, brandweermensen of toezichthouders. Dit jaar was in zeven zaken sprake van dergelijk geweld.

Positief was dat het aantal zaken lager is dan dat van de jaarwisseling van vorig jaar toen nog 28 verdachten werden aangebracht op ZSM. 


advertentie