ChristenUnie-SGP presenteert lijsttrekker, kandidaten en programma

Vinkeveen - Afgelopen maandag, 8 januari jl., heeft de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen de top van haar kandidatenlijst, haar lijsttrekker en de speerpunten uit haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. gepresenteerd.

De besturen van ChristenUnie en van de SGP hebben de huidige fractievoorzitter, Wim Stam, opnieuw als lijsttrekker voorgedragen. De leden van beide partijen hebben daarmee eind 2017 ingestemd.

Tijdens de nieuwjaarsmarkt in De Boei in Vinkeveen, werden de eerste vijf kandidaten gepresenteerd. Oud-fractievoorzitter Hendrik Palm was hiervoor als spreekstalmeester gevraagd. De top 5 van de kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1) Wim Stam (lijsttrekker)
2) Ton van Sligtenhorst
3) Martijn Vennik
4) Martien Simons
5) Simon Langelaar

In vier korte interviews, Simon Langelaar was helaas door omstandigheden niet aanwezig, kregen de
kandidaten de gelegenheid iets over zichzelf te vertellen, maar ook om kort één van de speerpunten toe te lichten. 

Martien Simons beet het spits af: Eén van de aandachtpunten in ons programma is senioren, waarbij we concreet denken aan passende woningen voor senioren, voorkomen van eenzaamheid, en goede zorg en voorzieningen dichtbij.

Martijn Vennik, één van de huidige fractie-assistenten, gaf aan dat de ChristenUnie-SGP in de komende periode ook veel aandacht wil geven aan het ondersteunen van mensen, die het zelf niet redden. “Niet iedereen heeft een goed netwerk en dan is passende, zo nodig blijvende, ondersteuning nodig”. Ook de integratie van statushouders en de koppeling van onderwijs met de arbeidsmarkt blijven focuspunten voor ons “Juist nu er veel onvervulbare vacatures zijn en we tegelijk werklozen hebben die qua kennis en ervaring daar niet goed bij aansluiten, zullen we nieuwe creatieve oplossingen moeten bedenken” vult Vennik aan.

Het huidige raadslid Ton van Sligtenhorst benoemde vervolgens een aantal onderwerpen die met de  leefomgeving te maken hebben. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan een duurzame agrarische sector en
landschapsbeheer, zuinig omgaan met energie en zuinig zijn op ons milieu en een leefbare woonomgeving.”

Tot slot was lijsttrekker én raadslid Wim Stam aan de beurt. Hij schetste de visie achter het programma, wat de titel “Voor de toekomst van onze kinderen” heeft meegekregen. Daar is de campagneslogan “Met het oog op de toekomst” ook van afgeleid. 

“Vertrekpunt van ons programma is duurzaamheid, wat wij niet alleen willen beperken tot energiebesparing, maar wat voor ons ook te maken heeft met gezinnen en relaties, onderwijs en werk, toekomstige woningbouwprogramma’s en zelfs onze gemeentelijke financiën. We hebben dat dus integraal zo door ons hele programma verwerkt” aldus Stam.

Als bijzonder speerpunt benoemde hij vervolgens nog het terrein van jeugd en gezin. “Als je jeugdhulpwerkers spreekt, geven ze allemaal aan dat 70 tot 90% van de jongeren in de jeugdhulp uit gebroken gezinnen komt. Om die reden vragen wij al een aantal jaren aandacht voor gemeentelijk beleid om, met name, jonge gezinnen te ondersteunen en relaties gezond te houden”.

De ChristenUnie-SGP wil die ondersteuning ook veel laagdrempeliger en toegankelijker maken en ziet hier een belangrijke taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat nog te onzichtbaar is.

Na de presentatie werden de kandidaten nog even op de foto gezet en was er gelegenheid om met hen van gedachten te wisselen over de komende verkiezingen.

Klik op de link onder dit artikel om de volledige kandidatenlijst van de ChristenUnie-SGP te bekijken.

Op de foto (vlnr) Martijn Vennik, Hendrik Palm, lijsttrekker Wim Stam, Martien Simons, Ton van Sligtenhorst


advertentie