Fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal half 2018 open

De Ronde Venen - De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht zal naar verwachting halverwege dit jaar opengaan.

Bij het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht wordt door de provincies Noord-Holland en Utrecht en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht gewerkt aan de totstandkoming van een fietsbrug over het kanaal. Het project kreeg te maken met enige vertraging, als gevolg van de zorg over de aanvaarbeveiliging van de fietsbrug.

Daarom is de aanvaarbeveiliging is opnieuw bekeken. Uit de nieuwe berekeningen blijkt dat die in orde is.

In maart van dit jaar zal de brug op zijn plek worden gezet. De opening van de brug vindt halverwege 2018 plaats.

De brug is het sluitstuk tussen diverse recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Voor fietsers uit Nigtevecht worden station Abcoude en de scholen en werkgebieden in de regio Amsterdam beter bereikbaar.

De aanleg van de fietsbrug wordt gecombineerd met de aanleg van een natuurverbinding. Dieren kunnen door de natuurlijke oevers daarvan zwemmend het kanaal oversteken. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van fauna tussen de natuurgebieden en versterkt de natuur.

De provincies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht werken samen bij de totstandkoming van de fietsbrug en de natuurverbinding. De gemeente Amsterdam is medefinancier.

Foto: presentatie Fietsbrug Nigtevecht


advertentie