CDA Stichtse Vecht bezorgd over slagen snel internet in buitengebieden

Stichtse Vecht - De CDA-fractie in de gemeenteraad van Stichtse Vecht maakt zich, volgens RTV Stichtse Vecht, zorgen over het slagen van de actie om snel internet in de buitengebieden te realiseren. De fractie wil dat Stichtse Vecht hierover met gemeente De Ronde Venen gaat overleggen.

Het CDA Stichtse Vecht maakt zich zorgen of de 50%-eis wel gehaald wordt die nodig is om internet in het buitengebied te realiseren.

Fractievoorzitter Hetty Veneklaas: “Op dit moment heeft 16% van de inwoners in het buitengebied aangegeven een abonnement te willen. Maar 50% van de inwoners in het buitengebied zal moeten aangeven of zij wel glasvezel zullen afnemen van de aanbieder. Zo niet, dan is het niet haalbaar en wordt de aanleg afgeblazen. Wij realiseren ons dat het best duur is: bijna € 2.000 per adres, of € 15 per maand. Maar in het belang van de toekomst van het buitengebied hoopt het CDA toch dat het gaat lukken”.

Hetty Veneklaas heeft verantwoordelijk wethouder Pieter de Groene gevraagd zo snel mogelijk met zijn collega-wethouder van gemeente De Ronde Venen om de tafel te gaan zitten. Veneklaas: “We hopen van harte dat de gemeente extra actie kan ondernemen, samen met de ambassadeurs, om de drempel van 50% te halen. We roepen ook alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen op zich te melden via www.glasvezelbuitenaf.nl. Maak elkaar erop attent dat de belangstelling hiervoor kan worden aangemeld tot 29 januari”.

In totaal hebben zo'n 2.600 adressen in Stichtse Vecht en De Ronde Venen een aanbod gekregen van het CIF/Glasvezel Buitenaf voor een snelle internetoplossing. Het CDA Stichtse Vecht hoopt dat alle acties ervoor zorgen dat binnenkort ook in dit gebied inwoners kunnen profiteren van een snelle verbinding.

Overigens blijft wethouder Anco Goldhoorn van De Ronde Venen vertrouwen houden in de goede afloop van het initiatief voor snel internet in de buitengebieden. Tijdens het wekelijkse persgesprek afgelopen woensdagmorgen, gaf hij aan dat inmiddels 19% van de huishoudens zich heeft ingeschreven en dat hij verwacht dat de 50% gehaald gaan worden, omdat mensen zich pas in de laatste dagen gaan inschrijven.

Op de foto: CDA-fractievoorzitter Hetty Veneklaas van Stichtse Vecht

Bron: RTV Stichtse Vecht Foto: CDA Stichtse Vecht


advertentie