Nieuwe voorzitter van VIB De Ronde Venen

Mijdrecht - De Vereniging Industriele Belangengemeenschap De Ronde Venen (VIB) heeft een nieuwe voorzitter, meldt zij in een persbericht. 

Tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) van de VIB De Ronde Venen nam Arwin Brouwer na 7 jaar afscheid als voorzitter. Daniël Storm (directeur/eigenaar van Switch Reclamebureau) nam symbolisch de voorzittershamer van hem over.

De voorgedragen kandidaat-voorzitter werd door de aanwezige leden unaniem gekozen. Onder het
voorzitterschap van scheidend voorzitter Arwin Brouwer is veel aandacht besteed aan verdere
professionalisering van de netwerkactiviteiten, belangenbehartiging, online communicatie en social media, financiën en het bestuur zelf. “Tijd voor nieuw talent…”, aldus de scheidend voorzitter.

Gaat er een nieuwe wind waaien met de komst van Daniël Storm? De verwachtingen binnen de VIB zijn hooggespannen! Als reclameman in hart en nieren zal hij zeker een creatieve invloed gaan uitoefenen op de wijze waarop de VIB zich profileert naar de leden, ondernemers en bedrijven in het algemeen, naburige bedrijfsverenigingen, samenwerkingsverbanden en lokale en regionale overheden.

Nu het voorzitterschap is ingevuld, worden de pijlen gericht op de invulling van de vacature die door het vertrek van Rob d’Hersigny ontstaan is. Het profiel en de taakomschrijving worden eerdaags op de VIB-website en via social media bekendgemaakt.

Na de spannende ALV was het tijd voor ontspanning. Gastspreker Toine van Peperstraten, sportpresentator bij Fox Sports en voorheen bij NOS Studio Sport, toetste de sportkennis van de aanwezige VIB-leden en gasten in vier spannende afvalrondes. Bekende sportfragmenten uit recente en vervlogen tijden passeerden de revue. De finaleronde leverde uiteindelijk 1 winnaar: Rinie Verleun (Verleun Advocaten) bewees uiteindelijk de meeste sportkennis te bezitten en hij ging met de hoofdprijs naar huis.

Op 19 maart a.s., twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, heeft de VIB niemand minder dan gastspreker Jack de Vries uitgenodigd voor de management-sociëteit in De Willisstee. De meeste bekendheid kreeg hij met zijn rol als CDA-campagneleider voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 en later als projectleider voor de 100 dagen tour van het kabinet Balkenende IV. De
gemeenteraadsverkiezingen in De Ronde Venen zullen zeker onderwerp van gesprek zijn!

Meer informatie omtrent evenementen is te vinden op www.vibderondevenen.nl/agenda.

Op de foto: de overdracht van de voorzittershamer en de sportquiz met Toine van Peperstraten


advertentie