CU-SGP: college van B&W schendt afspraken zondagsrust

Mijdrecht - De ChristenUnie-SGP is boos op het college van B&W van De Ronde Venen, omdat het de gemaakte afspraken over de zondagsrust schendt, schrijft de partij in een persbericht.

Afgelopen dinsdag kwam het de CU-SGP ter ore dat het college van B&W het voornemen heeft de supermarkt Lidl in het winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht, toestemming te geven voortaan ook op zondag te laden en te lossen. De partij zegt hierover te zijn benaderd door omwonenden en een nabijgelegen kerk. 

De CU-SGP heeft het college kenbaar gemaakt hier ernstig bezwaar tegen te maken.

Bij de behandeling van de verordening winkeltijden in 2015, waarmee de zondagsopenstelling werd verruimd, heeft het toenmalige college van B&W, waarin toen nog een wethouder van CU-SGP-huize zat, nadrukkelijk aangegeven laden en lossen op zondag niet te zullen toestaan. CU-SGP wijst erop dat letterlijk in het raadsvoorstel “Verordening winkeltijden” van 18 mei 2015 staat: “Daarnaast wordt laden en lossen van winkels voorkomen. Het college neemt zo snel mogelijk een verkeersbesluit over het laden en lossen op zon- en feestdagen. Overigens heeft een meerderheid van de supermarktorganisaties aangegeven niet voornemens te zijn om op zondag te willen gaan laden en lossen.” 

“Wij zijn erg teleurgesteld dat het college opnieuw besluiten neemt om de zondagsrust verder uit te hollen.” aldus fractievoorzitter en lijsttrekker Wim Stam. “Afgelopen kerst heeft het college ook al medewerking gegeven aan een verruiming van winkeltijden en nu zien we weer een oprekken van de ruimte die het college denkt te moeten nemen”

Gemeenteraadslid Ton van Sligtenhorst vult hierop aan “dit besluit gaat niet alleen over de Lidl, maar zal uiteraard een precedentwerking hebben, want andere supermarkten en winkeliers komen straks natuurlijk met een zelfde verzoek”

Dit besluit van het college raakt volgens de CU-SGP dus niet alleen de omwonenden van Adelhof, maar ook omwonenden van alle winkelgebieden in De Ronde Venen. CU-SGP vraagt zich daarom af of het college van B&W zich dat goed heeft gerealiseerd.

Wat CU-SGP daarbij ook stoort, is dat het besluit wordt genomen, zonder hieraan enige ruchtbaarheid te geven, terwijl het college kan weten, dat de zondagsrust bij, volgens CU-SGP, een groot deel van de inwoners gevoelig ligt en dat dit besluit de hele gemeente raakt.

Daarom heeft de CU-SGP het college van B&W schriftelijk van haar bezwaren op de hoogte gebracht en het verzocht van dit besluit af te zien.

“Inwoners die het met ons eens zijn, en dit ook een slecht besluit vinden, kunnen dat natuurlijk ook aan het college kenbaar te maken door het inzenden van een bezwaarschrift of door in te spreken tijdens de commissie van 5 februari a.s.”, is tot slot de suggestie van Wim Stam en Ton van Sligtenhorst.


advertentie