Geen hogere bijdrage De Ronde Venen aan recreatieschap Stichtse Groenlanden

De Ronde Venen - Per 1 januari heeft de gemeente De Ronde Venen zich aangesloten bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Een kleine week geleden werd bekend dat het recreatieschap zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren, met een plan om in 2022 twee miljoen bezoekers, in plaats van de huidige anderhalf miljoen, naar de buitengebieden te trekken. Deze ambities zouden betekenen dat de deelnemersbijdragen in totaal ruim € 0,5 miljoen hoger moesten uitvallen.

Bij de aansluiting van De Ronde Venen bij Stichtse Groenlanden is echter gekozen voor een apart programma voor de Vinkeveense Plassen. Daarbij is afgesproken de financiering van dit programma los te zien van de financiering van de andere ontwikkelingen van het recreatieschap. De bijdrage van de gemeente De Ronde Venen gaat daarom niet omhoog, maar blijft, zoals afgesproken, gelijk.

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden beheert naast de Vinkeveense Plassen ook recreatiegebieden als de Maarsseveense Plassen, Strijkviertel, Salmsteke en het Oortjespad. Het schap wordt gefinancierd en bestuurd door de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden, IJsselstein, en sinds 2018 dus ook door De Ronde Venen.

Na de uittreding van de gemeente Amsterdam uit het oude recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft de gemeente De Ronde Venen zich aangesloten bij het recreatieschap Stichtse Groenlanden. Bij de uittreding van Amsterdam zijn financiële afspraken gemaakt om de Vinkeveense Plassen als aantrekkelijk recreatief gebied achter te laten en over te dragen.

Punt van zorg daarbij was de onderhoudsachterstand van met name de legakkers en de zandeilanden. De Ronde Venen, Amsterdam en de provincie Utrecht hebben destijds afgesproken de onderhoudsproblemen duurzaam op te lossen. Zij dragen daar alle drie ook financieel aan bij.

Dit aparte programma voor de toekomst van de Vinkeveense Plassen is bij de overdracht aan Stichtse Groenlanden dan ook apart gefinancierd. De andere aangesloten gemeenten willen geen risico lopen voor dit programma.

Maar dit geldt ook andersom. Voor het programma voor andere recreatiegebieden van Stichtse Groenlanden vraagt het recreatieschap nu meer geld. Daarom moet bij de andere gemeenten de bijdrage omhoog.

Met de aansluiting van De Ronde Venen bij Stichtse Groenlanden wordt schaalvoordeel behaald en blijft het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden bij Recreatie Midden Nederland.


advertentie