Vrijwilligers Johannes Hospitium in zonnetje gezet door VVD

Wilnis - In de serie ‘’Vrijwilligers in het zonnetje’’, een initiatief van VVD De Ronde Venen, werd het Johannes Hospice De Ronde Venen te Wilnis bezocht.

Een hospice is een instelling waar mensen die terminaal ziek zijn palliatieve zorg krijgen. Daarbij zijn vrijwilligers van onschatbare waarde. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, hebben naast professionele medische zorg vaak behoefte aan extra aandacht. En dat is wat de vrijwilligers geven door er dag en nacht voor ze te zijn. Samen optrekken in die laatste maanden, weken of dagen. Met steun bij acceptatie, rouwverwerking en nazorg.  

De groep van in totaal 130 vrijwilligers bestaat naast begeleiders terminale zorg, ook uit koks, tuinmannen en bloemendames, gastvrouwen/heren die het bezoek ontvangen, assistentie voor techniek en administratie.  

Terminale zorg kan soms een groot beroep doen op de mentale veerkracht van vrijwilligers. Daarom zijn er regelmatig inspiratiesessies om ook weer op te laden. Iedereen vind het mooi en waardig ‘’werk’’. 

De Wilnisse VVD-ers Alberta Schuurs, Michel van Dijkman en Rob Evers werden ontvangen door het bestuur (Ge Jonkers en Wilma Weidgraaf) en een aantal  vrijwilligers. Zij werden door de VVD  getrakteerd op appeltaart om hen in het zonnetje te zetten voor al het werk dat zij doen.

Was 20 jaar geleden toen het Johannes werd opgericht een hospice nog een unicum, nu ervaren ze steeds meer concurrentie vanuit de wijdere omgeving. Een dilemma is dan of je bedden die nu tijdelijk onbezet zijn, moet gebruiken voor een soort verpleeghuiszorg. Moeilijke beslissingen, want dat bed is dan weer bezet en als er weer een plek nodig is voor terminale zorg, dan moet het hospice nee verkopen. Dat willen ze ook niet.   

De financiering kwam ook ter sprake. Niet eenvoudig, met zorgverzekeraars en gemeenten die allemaal verschillende regelingen hebben. En zonder donateurs zou het hospice ook niet bestaan.

Het bestuur en vrijwilligers waren, volgens het persbericht van de VVD, blij met het zonnetje en ook met de kennismaking. De lijntjes naar het gemeentebestuur zijn hiermee ook wat korter geworden, en dat kan van pas komen.

Voor de mensen van de VVD was het ook  waardevol om over deze vorm van zorg meer kennis op te doen en om een aantal van de fantastische vrijwilligers te spreken.


advertentie