Metropoolregio Amsterdam pompt miljoenen in fietsnetwerk

Regio - De Metropoolregio Amsterdam, het bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale en regionale overheden in het noordelijke deel van de Randstad, pompt miljoenen in de realisatie van een hoogwaardig fietsnetwerk.

Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Met aandacht voor beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor al € 30 miljoen gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben. 

Op 7 februarijl. hebben de Vervoerregio Amsterdam, de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de MRA en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit fietsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de MRA de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren. 

Er komt één aantrekkelijk netwerk van fietsroutes, waarop fietsers voor zowel werk als recreatie vlot van stad naar stad en van stad naar het dichtbije vrije landschap kunnen fietsen. Doordat het huidige netwerk in kaart is gebracht, is een goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de huidige routes en van de investeringen die nodig zijn om de ambitie te realiseren.

Het vernieuwde fietsnetwerk - de metropolitane fietsroutes - wordt in stappen gerealiseerd. Er is al met diverse projecten gestart. Zo wordt op dit moment de fietsroute tussen Amsterdam en Amstelveen verbeterd en ook aan de route naar het vliegveld van Lelystad wordt momenteel hard gewerkt. Het Spoorbaanpad in Almere wordt dit jaar nog op delen verbreed en eind 2018 starten werkzaamheden aan de fietsroute Haarlem-Amsterdam, ter hoogte van Halfweg. De fietspaden worden verbreed en er komen twee fietsstraten parallel aan de A200. De werkzaamheden aan de fietsroute langs het oude N201-tracé langs de nieuwe busbaan tussen Uithoorn, Aalsmeer en Hooffdorp gaan in 2019 van start.

Portefeuillehouder Verkeer van de Vervoerregio Amsterdam is Derk Reneman, bestuurlijk trekker van het programma binnen de MRA: "Ik ben heel blij dat we allemaal dezelfde kant op willen. Deze intentieverklaring toont aan dat alle Metropoolregio-partijen het belang van de fiets zien om deze regio bereikbaar en gezond te houden. Het is een enorme stap richting realisatie van ontbrekende fietsroutes en het verbeteren van een aantal bestaande routes in de MRA. Met de opkomst van de e-bike wordt het steeds vanzelfsprekender om de fiets ook voor langere afstanden dan binnenstedelijke ritjes te gebruiken. Dat zien we ook terug in de groeiende aantallen en in de toenemende ritafstand die met deze fietsen wordt afgelegd. We gaan nu snel aan de slag om een snel, comfortabel en aantrekkelijk fietsnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam te realiseren."


advertentie