Keus uit acht partijen bij gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen - Stemgerechtigde inwoners van De Ronde Venen hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. de keus uit acht partijen.

Het Centraal Stembureau van de gemeente heeft afgelopen vrijdagmiddag de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet vastgesteld. Alle inwoners die op 21 maart 18 jaar of ouder zijn, mogen dan tussen 07:30 en 21:00 uur op één van de 20 stembureaus in de gemeente hun stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad voor De Ronde Venen.

De deelnemende partijen zijn: CDA (lijstnummer 1), VVD (2), D66 (3), Ronde Venen Belang (4), PvdA/GroenLinks (5), Lijst 8 Kernen (6), ChristenUnie/SGP (7) en de Senioren Partij De Ronde Venen (8). De volgorde is bepaald op basis van de uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De Senioren Partij neemt voor het eerst deel aan de verkiezingen en staat daarom op plek acht, na alle partijen die vorige keer ook meededen.

Eind deze maand wordt het Kieskompas gelanceerd. Door dat Kieskompas in te vullen, kunnen inwoners bepalen welke partijen het dichts bij hun denkbeelden staan. Inwoners die naar de website van Kieskompas gaan, krijgen dertig belangrijke stellingen voorgelegd over verschillende lokale onderwerpen, zoals verkeer en vervoer, sociaal beleid en financiën. Als de stellingen zijn ingevuld, wordt weergegeven welke lokale partij het dichtst bij de standpunten staat die men heeft aangegeven.

Op maandag 12 maart vindt in De Boei in Vinkeveen een verkiezingsdebat plaats, waaraan alle partijen deelnemen. Het debat is vrij toegankelijk en begint om 19:30 uur. Het wordt live uitgezonden door RTV Ronde Venen.

Op de foto: Het Centraal Stembureau (vlnr) Raymond van de Logt (gemeente De Ronde Venen), burgemeester Maarten Divendal en teamleider afdeling Burgerzaken Bart Lammers, ondertekenen het proces-verbaal waarmee de kandidatenlijsten en de volgorde van de partijen op het stembiljet worden vastgesteld.


advertentie