BELANGRIJKE STAP GEZET NAAR REALISATIE 1.580 WONINGEN

De Ronde Venen - De gemeente heeft een belangrijke stap gezet naar de realisatie van 1.580 woningen. Het college van B&W stemde vorige week in met drie ruimtelijke kaders. Dit is een eerste stap naar de bouw van ruim 1.580 extra woningen in de gemeente.

In die drie ruimtelijke kaders staan de belangrijkste voorwaarden voor drie verschillende nieuwbouwprojecten: Het Oosterland en De Meijert in Mijdrecht en De Maricken II in Wilnis. Op woensdag 21 september a.s. worden de drie kaders besproken in de politieke commissie Ruimtelijke Zaken, zodat de gemeenteraad op donderdag 6 oktober a.s. hierover een besluit kan nemen.

Met het project Het Oosterland worden 755 woningen gebouwd. Hiervan zijn ongeveer 226 sociale huurwoningen, 113 middeldure huurwoningen en 37 betaalbare koopwoningen. Het plangebied is nu nog in gebruik als glastuinbouwgebied. Er worden verschillende soorten woningen gebouwd. Hierbij let de ontwikkelaar erop dat de woningen passen bij het landschappelijke karakter van het gebied. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterland.nl

Het project De Meijert bestaat uit 203 woningen. Hier wil de gemeente woningen voor verschillende doelgroepen bouwen, waarvan minimaal 60 sociale huurwoningen en 30 middeldure huur/goedkope koopwoningen. De ontwikkeling zorgt voor verandering en geeft het gebied een nieuw impuls. Op de plek waar eerst partycentrum De Meijert stond en waar de tennisbanen van Tennisvereniging Mijdrecht en de Tennishal staan, komt een woongebied met gezondheidscentrum en sportfaciliteiten. Ook wil men een groenzone maken die Park De Meijert, Pimpernel en Wickelhofpark met elkaar verbindt. Kijk op www.derondevenen.nl/demeijert voor meer informatie.

Binnen De Maricken II in Wilnis is het plan dat daar ongeveer 600 tot 650 woningen bijkomen. Daarvan zijn er minimaal 180 sociale huurwoningen, 90 middeldure huurwoningen en 30 betaalbare koopwoningen. Ook in deze nieuwe wijk speelt groen een belangrijke rol. Hiermee past De Maricken II in de landelijke- en groene omgeving van Wilnis. Kijk voor meer informatie op www.derondevenen.nl/demaricken2.

Gemeente De Ronde Venen zet in op het lokaal voorrang geven aan inwoners van de gemeente. Binnenkort is het mogelijk om 30% van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot € 355.000 (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) met lokale voorrang toe te wijzen. Dit komt door aanpassing van de Huisvestingswet. Naast inwoners van De Ronde Venen komen voor lokale voorrang ook mensen die hier werken, hier familie hebben wonen, of die door historie een band hebben met de gemeente voor lokale voorrang in aanmerking.

Op woensdagavond 21 september a.s. behandelt de gemeenteraad de drie kaders tijdens de politieke commissie Ruimtelijke Zaken. Daarna neemt de gemeenteraad hierover op donderdagavond 6 oktober a.s. een besluit. Betrokkenen en inwoners hebben de mogelijkheid om bij beide vergaderingen in te spreken. Informatie hierover is te vinden via www.derondevenen.nl/inspreken.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met een ruimtelijk kader, dan worden de plannen verder uitgewerkt. Ook stelt de gemeente dan een bestemmingsplan op. Dat is nodig om vervolgens te starten met het bouwen van de woningen.


advertentie