BOEREN: 'PROVINCIE UTRECHT MOET NATUURBELEID AANPASSEN'

Regio - "Het blauwtongvirus is een drama. Niet alleen voor mij, ook voor mijn collega's. De kadavers liggen hier langs de wegen", zegt melkveehouder Egbert de Graaff uit Nieuwer Ter Aa. Vijf van zijn twaalf schapen zijn dood, ook zit hij met zieke koeien die minder melk geven. Boeren in het Vecht- en Venengebied vrezen voor hun bedrijf. Ook zien ze een relatie tussen de virusuitbraak en het Utrechtse natuurbeleid. Ze dreigen met schadeclaims.

Als een olievlek verspreidt het blauwtongvirus zich over Nederland. De teller stond maandag op 578 besmette boerenbedrijven in Nederland, vrijdag waren het er nog ruim 400. Midden-Nederland is de brandhaard, vooral in Kockengen, Waverveen, Eemnes en Hoogland houdt het virus huis.

Melkveehouder De Graaff: "Mijn zieke koeien lopen stram of kreupel en geven minder melk. Het scheelt elke drie dagen duizend liter, dat is een kostenpost van 480 euro per keer. Het komt bovenop de 800 euro die ik al kwijt ben geweest aan medicijnen. Ik vrees dat de schade de komende tijd in de tienduizenden euro's loopt. Op een gegeven moment wordt dat een gevaar voor de continuïteit van je bedrijf."

Per brief hebben veehouders in de regio Groot Wilnis-Vinkeveen het Utrechtse provinciebestuur opgeroepen te stoppen met het 'vernatten' van de natuur. Moerasachtige gebieden zijn immers fijn voor de steekvliegen (knutten) die het blauwtongvirus verspreiden. Het virus is niet besmettelijk. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van knutten. De provincie zet al langer in op het verhogen van de (grond)waterstand in het Utrechtse veenweidengebied. Dat is gunstig voor de biodiversiteit en weidevogels, zoals de grutto. De boeren zijn al langer tegen de plannen, maar nu knutten het blauwtongvirus hebben verspreid, is voor hen de maat vol.

"De angst bij het betreden van de stallen, de onmacht bij de aanblik van zoveel zieke dieren en het verdriet bij het verlies van uitgerekend die ene koe zijn een aanslag op de mentale gezondheid van het hele gezin. Het is een verschrikkelijke nare ziekte, de dieren lijden intens", schrijft de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen aan het provinciebestuur.De boeren willen in gesprek over het aanpassen van het beleid. Ook pleiten ze ervoor het maaibeheer te intensiveren om de overlevingskansen van besmette knutten te verkleinen.

"We hopen dat jullie dit drama en de gevolgen voor de agrarische sector willen meenemen", staat in de brief. "Wanneer dit niet gebeurt, voorzien wij dat er schadevergoedingen geëist gaan worden en er absoluut geen draagvlak is om mee te werken aan de realisatie van alle 'natte doelen'." Ook de oppositie heeft inmiddels schriftelijke vragen over het natuurbeleid gesteld aan het provinciebestuur.

Het provinciebestuur heeft inmiddels gereageerd op de ontwikkelingen. "Uiteraard nemen wij de zorgen van de agrariërs rondom het blauwtongvirus uiterst serieus en begrijpen wij dat zij naar antwoorden op hun vragen zoeken. Eén van de vragen is of er een verband bestaat tussen het vernattingsbeleid en het aantal knutten of het aantal besmettingen met het virus in een nat gebied. Daar kunnen wij op dit moment nog geen reactie op geven, maar wij zullen de schriftelijke vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden."

"Het virus gaat nog volop rond helaas", ziet ook David Speksnijder van de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk. De eerste dieren lijken langzaam te herstellen, maar er gaan er nog steeds heel veel dood, vooral schapen. "De laatste twee weken zien we ook veel meer klachten bij runderen, zoals luchtwegproblemen, kreupelheid, minder melkproductie."Preventie bestaat op dit moment vooral uit opstallen van dieren, maar ook dat is niet waterdicht. "Kortom, we hebben weinig voorhanden om het te voorkomen." De verwachting is dat het virus waarschijnlijk voor de winter over het hele land verspreid zal zijn. Of dan alle dieren ook besmet zijn geweest is de vraag. Maar dan gaat het waarschijnlijk volgend voorjaar of zomer verder. De kans dat het virus overwintert is vrij groot.

Het bestaande vaccin werkt niet tegen de huidige blauwtongvariant. Bij een eerdere uitbraak was het pas na een jaar beschikbaar. Wetenschappers roepen het landbouwministerie en bedrijfsleven op haast te maken. Dan nog is het virus voorlopig here to stay, zegt arts en onderzoeker Speksnijder. "Wij hebben niet de verwachting dat een vaccin volgend jaar al een mogelijkheid zal zijn."En nu? Het is een kwestie van wachten tot het het virus is uitgeraasd. "De meeste dieren zullen het krijgen en als ze herstellen hebben ze waarschijnlijk wel voldoende immuniteit opgebouwd die ze voorlopig zal beschermen. Als alle dieren het eenmaal hebben gehad wordt zo'n virus 'endemisch' en zullen de klachten doorgaans meevallen."

Bron: RTV Utrecht

De foto is ter illustratie


advertentie