DODE PALINGEN IN DE VINKEVEENSE PLASSEN

“Vandaag weer een dode paling uit het water gevist”, “Ze drijven ook bij Eiland 1”, “Hier meerdere gezien bij Eiland 9”. Berichten met foto’s en video’s van dode palingen op de Vinkeveense Plassen circuleren rond op sociale media. Zijn er opvallend veel dode palingen? 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de meldingen over dode palingen ontvangen. De organisatie bevestigt dat het aantal dode palingen in de Vinkeveense Plassen opmerkelijk is. “De paling heeft het moeilijk momenteel”, laat het Waterschap weten. De oorzaak is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

De palingsterfte is volgens het Waterschap drie weken geleden begonnen. De hitte van de afgelopen periode speelt daarbij een rol. “Het is al een tijd erg droog en warm in Nederland, op veel plekken zien we dan ook dat palingsterfte wordt gemeld. De paling kan namelijk slecht tegen hitte.”

Als het erg warm weer is warmt ook het water op; het water bevat dan minder zuurstof. Een laag zuurstofgehalte kan tot problemen leiden voor het waterleven.

Gestopt met vissen

Verminderde zuurstof kan dus een oorzaak zijn voor de palingsterfte. Toch is die conclusie nog niet te trekken. Waterschap: “Lage zuurstofgehalten nabij de bodem kunnen een rol spelen bij de palingsterfte. Je zou dan echter verwachten dat er ook andere dode bodemvissen te vinden zijn in het gebied (zoals Grondels), dit is nu niet het geval. Ook zijn er bij ons weinig meldingen binnengekomen over dode dieren bij de Vinkeveense plassen.”

Om die reden denkt het waterschap dat het mogelijk om een parasiet of ziekte kan gaan onder de palingen. Bij warm weer zijn vissen gevoeliger voor ziektes. Gisteren zijn een aantal palingen opgehaald bij beroepsvisser Bert Klinkhamer van De Goede Vangst. Deze worden in het laboratorium onderzocht. 

De visser is drie weken eerder gestopt met vissen. “We hebben uit voorzorg de fuiken weggehaald”, vertelt hij. Hij heeft meerdere dode palingen zien drijven. Ook voor hem is het nog gissen naar de oorzaak. “Het lage zuurstofgehalte kan er mee te maken hebben, maar we weten het nog niet. We moeten het onderzoek afwachten.” 

Wel zegt hij: palingsterfte is geen nieuw probleem. “Dit is al een paar jaar gaande in de zomer.” Deze zomer was het erg druk op de Vinkeveense Plassen met mensen die kwamen zwemmen en varen. “Het kan zijn dat het meer mensen nu opvalt. Als een dode paling niet wordt opgeruimd en er staat een windje, dan kan dezelfde dode vis door veel mensen gesignaleerd worden.”  

Veilig zwemmen

Zijn de Vinkeveense Plassen momenteel nog wel veilig om in te zwemmen? Volgens het Waterschap wel. “Wij zien geen (andere) problemen met de waterkwaliteit die wijzen op een onveilige zwemwaterkwaliteit.” Zij verwijzen door naar www.zwemwater.nl, waar meer informatie te vinden over de zwemwaterkwaliteit van alle officiële zwemplekken. Op de Vinkeveense Plassen zijn alle zwemplekken momenteel “in orde”.

De waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen wordt minimaal één keer per maand gecontroleerd. Zo wordt bijvoorbeeld getest op blauwalg. Momenteel is botulisme ook een veel voorkomend probleem in de regio. Dat lijkt echter niet het probleem te zijn bij de Vinkeveense Plassen.

Waterschap: “Over botulisme in de Vinkeveense plassen hebben wij op dit moment geen meldingen ontvangen, ook bij het Plassenschap zijn geen meldingen van botulisme bekend. Gezien de langdurige droogte en warmte houden we dit wel nauwlettend in de gaten.”

Wel is het opruimen van doden dieren belangrijk voor de waterkwaliteit, laat het Waterschap weten. Zij roepen dan ook om een melding te maken van dode vissen zodat deze opgeruimd kunnen worden. Ook raden zij sterk af om te zwemmen in water waar dode dieren liggen.  


advertentie