HET BESTEMMINGSPLAN VINKEVEENSE PLASSEN KOMT ER AAN: WAT GAAT ER VERANDEREN?

Al tien jaar lang wordt er gepraat over de toekomst van de Vinkeveense Plassen. Mogen de illegale huisjes op de legakkers blijven staan? En hoeveel ruimte is er voor natuur? Voor het eerst ligt er nu een volledig concept van het bestemmingsplan op tafel, maar nog niet alle partijen zijn overtuigd. “Hier kunnen wij onze handtekening nog niet onder zetten.”

“Alles wat je hier ziet is illegaal.” Wethouder Huib Zevenhuizen wijst vanaf de boot naar de rijen blokhutten die op de legakkers van de Vinkeveense Plassen staan. Al jarenlang wordt er gediscussieerd over het uiterlijk van de Plassen. De legakkers zijn in eigendom van particulieren, maar zolang er geen bestemmingsplan is mogen die er niets op bouwen. Maar het bestemmingsplan is al zeker tien jaar in de maak. En op de legakkers is in die tijd toch flink wat gebouwd.

Alle illegale bebouwing die er nu staat moet straks worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Of het gebouw er nu één, vijf of al twintig jaar staat. Zevenhuizen: “Iedereen moet een vergunning gaan aanvragen.” Het volume en de hoogte van de bouwwerken zijn de belangrijkste factoren, zegt Zevenhuizen.

Een bepaald percentage van de legakker mag straks bebouwd worden. Hoeveel dat is, hangt af van de locatie. Zevenhuizen: “Hoe dichter bij Vinkeveen, hoe meer er gebouwd mag worden, en hoe dichter bij natuurgebied Botshol – hoe minder.” Dat er discussies zullen ontstaan is onvermijdelijk, zegt de wethouder. Toch verwacht hij dat veel van de huidige bebouwing zal kunnen blijven staan. In het plan is namelijk méér ruimte voor bebouwing opgenomen ten opzichte van een eerder concept dat vorig jaar gepresenteerd werd.

Gezonken

Daarnaast komen er ook regels over het onderhoud van de legakkers. Zo moet er gebiedseigen beplanting en goede beschoeiing worden gebruikt, om te voorkomen dat de legakkers verdwijnen. “Als je niets aan die legakkers doet om ze te beheren dan zakken ze weg”, zegt wethouder Zevenhuizen. Hij wijst naar een paar palen die nog boven het water uitsteken. De legakker is gezonken.

Met het nieuwe bestemmingsplan komt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de legakkers bij de eigenaren te liggen. “De eigenaren die wat mogen bouwen worden daarmee verplicht een beschoeiing aan te brengen op hun legakker”, licht Zevenhuizen toe. “Om ‘m te bewaren voor de toekomst.”

Daarnaast wordt er een nieuw natuurgebied aangelegd om de bebouwing te compenseren. “Dat doen we op een andere plek”, vertelt Zevenhuizen. Veel details wil hij er nog niet over kwijt. “Het wordt een mooi natuurgebied dat wel onderdeel is van de Vinkeveense Plassen. Maar meer ga ik er nu niet over zeggen.”

Geen handtekening

Het concept van het bestemmingsplan is nog niet openbaar. Het ligt nu eerst bij de belanghebbenden om op te reageren. Twee partijen hebben al laten weten nog niet tevreden te zijn met het huidige plan.

“Hier kunnen wij onze handtekening nog niet onder zetten”, reageert Gerard Korthals van natuurverenging De Groene Venen. “Er wordt nu een gebied aangewezen waar voor 50 jaar natuurcompensatie kan komen. Daarna is het gebied weer van de eigenaar.” Dat is niet duurzaam, vindt Korthals. “Natuur kan je natuurlijk niet voor maar 50 jaar compenseren.”

Ook mist de Natuur en milieu Vereniging een handhavingsplan en een milieueffectrapportage. Dit zijn geen details, zegt Korthals, dit is cruciale informatie waar ze nu al jarenlang op wachten: “Als dit plan officieel wordt redden ze het van geen kant. Iedereen wil een bestemmingsplan maar je moet het wel goed organiseren.”

Te veel regels

BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers vindt juist dat er te véél regels zijn. Dat er nu in elk geval iets gebouwd mag worden, daar zijn ze blij mee. Toch kunnen ze met het huidige plan nog niet akkoord gaan. “Als ze dit gaan doorzetten krijgen we oorlog op de plassen”, reageert Tom Hannes van de legakkervereniging.

Het gaat hem met name om een bijlage die is toegevoegd aan het bestemmingsplan. Dat zijn de schetsen van de plannen van vórig jaar. “De gemeente heeft toen gezegd, dat gaan we aanpassen. Maar nu zit het er toch weer bij”, reageert Hannes. Volgens die regels zou veel bebouwing afgebroken moeten worden. “Als doorgaat wat er nu op papier staat, voldoet zo’n 90 % van de bebouwing niet.”

Dat de huidige bebouwing allemaal illegaal is, begrijpt Hannes. Toch heeft die bebouwing al die jaren ook een functie gehad, zegt hij. “Doordat er bebouwing op de legakkers staat, hebben we nog legakkers op de Vinkeveense Plassen. De eigenaren onderhouden de eilandjes met hun eigen geld.”

Niet meer dit jaar

De gemeente heeft de komende tijd gesprekken met alle betrokken partijen. Ondanks de uiteenlopende wensen heeft de wethouder er vertrouwen in dat er straks toch écht een plan ligt. “Ik heb daar aardig goede hoop op. Je moet bedenken dat iedereen het ook wel zat is. Het heeft 10 jaar geduurd. Het belangrijkste dat ik terug hoorde in alle gesprekken was: regel het nou. Want niemand kan nu iets.”

De belofte was dat het plan dit jaar nog klaar zou zijn. Dat gaat niet lukken. De wethouder hoopt het bestemmingsplan begin volgend jaar aan de gemeenteraad voor te dragen.


advertentie