INLOOPMOMENT CONCEPT-ONTWERPBESTEMMINGSPLAN V'VEENSE PLASSEN

Vinkeveen - Gemeente De Ronde Venen houdt inloopmomenten over het concept-ontwerpbestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen.

Zoals het er nu naar uitziet start de bestemmingsplanprocedure voor de Vinkeveense Plassen eind april met de terinzagelegging van het concept-ontwerpbestemmingsplan. Om inwoners hierover te informeren houdt de gemeente op woensdag 19 april a.s. twee inloopmomenten. Van 16:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur zijn geïnteresseerden welkom in De Boei in Vinkeveen. Zij kunnen dan het concept-ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

In het concept-ontwerpbestemmingsplan staan regels voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied en in het bijzonder van de legakkers. Dit maakt het voor eigenaren van de legakkers duidelijk wat zij met hun perceel/eiland mogen doen. Daarnaast focust het concept-ontwerpbestemmingsplan zich op het behoud van de legakkerstructuur en van de prachtige natuur rondom de Vinkeveense Plassen.

Het concept-ontwerpbestemmingsplan gaat over de Noordplas, de Zuidplas en de Kleine plas, exclusief het gebied Botshol, dat onderdeel is van het bestemmingsplan Buitengebied Abcoude uit 2009 en exclusief de om de plassen liggende linten, die onderdeel zijn van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen, Kom Vinkeveen of Dorpskernen.

Tot het plassengebied behoren ook het recreatiegebied Winkelpolder, de legakkersin de plassen, inclusief het gebied met legakkers ten zuiden van het lint van Achterbos, en ’t Meertje’.

Op woensdag 19 april a.s. organiseert gemeente De Ronde Venen twee inloopmomenten in De Boei aan de Kerklaan32 in Vinkeveen. Van 16:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 21.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en kennisnemen van het concept-ontwerpbestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2023. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens deze inloopmomenten. is het niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

Geplaatst door: Ferry Mulder


advertentie