INSPIRATIE WORKSHOP VAARDIGHEDEN VAN HET PUBERBREIN

De Ronde Venen - Maandagavond 30 januari a.s. organiseert Ouders Lokaal een workshop voor ouders van (pre)pubers die meer willen weten over de vaardigheden van het puberbrein.

Elke ouder of docent kent ze wel: leerlingen die hun werk niet op tijd inleveren, niet goed aan het werk komen in de klas, afhaken als het lastig wordt en uiteindelijk niet naar vermogen presteren. Hoe komt het toch dat sommige leerlingen, ondanks een goede Cito-score, op het voortgezet onderwijs niet tot hun recht weten te komen?

Met de workshop “executieve vaardigheden” krijg je meer inzicht in de belemmeringen die deze pubers met hun puberbrein ervaren. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van executieve vaardigheden en het effect van die vaardigheden op schoolprestaties. Daarnaast wordt besproken hoe je problemen met deze vaardigheden kunt onderkennen en wat je kunt doen om je puber te ondersteunen.

De workshop wordt begeleid door Maaike Hoffman. Maaike is moeder van twee dochters en woont in Wilnis. Vanuit de marketingcommunicatie is zij overgestapt naar het onderwijs. Inmiddels is Maaike ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs in verschillende functies. Nu komt zij als passend-onderwijsbegeleider en als coach op veel verschillende plekken, zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Haar hart ligt bij het verbinden. 

Maaike: “Ik vind van belang dat er verbinding is tussen het kind, de ouders, de leerkracht/docent en de school. Samen maken we het onderwijs sterker en passend voor een ieder.”

De workshop vindt plaats in de Bibliotheek Mijdrecht. Deelname is gratis na aanmelding via derondevenen.ouderslokaal.nl.

Kijk voor meer informatie op website of mail via info@ouderslokaal.nl.


advertentie