IS ER DRAAGVLAK VOOR GROOTSCHALIGE ZONNEPARKEN? 'NIET MOOI, MAAR WEL NODIG'

Wethouder Cees van Uden staat tussen de uitgestrekte weilanden van Waverveen. Dit groene uitzicht zou in theorie binnen een paar jaar verruild kunnen worden voor rijen met zonnepanelen. Na het uitsluiten van windturbines wil gemeente De Ronde Venen nu groene energie opwekken met zo'n 135 voetbalvelden aan zonneparken. De afgelopen jaren werd flink geprotesteerd tegen de mogelijke komst van windturbines. Dus zet de gemeente nu vol in op zonne-energie. 

Waar eerder gepleit werd voor 'zon op dak', geeft de wethouder nu aan dat dat niet voldoende is. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, worden er nu plannen gemaakt voor grote zonnevelden. Aan wethouder Cees van Uden de taak om gemeenteraad en inwoners enthousiast te maken voor zonne-energie. Hij gaat gebieden aanwijzen waar zonneparken kunnen komen.

"Dat mag op best veel plekken", vertelt Van Uden. In totaal moet er 95 hectare, 'zo’n 135 voetbalvelden', aan zonneparken komen om de duurzame doelstelling te halen. Ook deze weilanden in Waverveen zijn niet uitgesloten. Wel is dit een gebied waar weidevogels zitten, dus moet hier aanvullend onderzoek gedaan worden. De natuur moet er niet slechter van worden", zegt Van Uden.

Te veel weiland

De gemeente gaat zelf géén zonneparken realiseren. "Wij zeggen alleen maar: op deze plekken mag het", licht Van Uden toe. "Als de eigenaar en de omwonenden het willen is het een mogelijkheid. Maar wij gaan dus niemand opleggen om een zonneveld te maken." Daarmee verwacht de wethouder dat er automatisch meer draagvlak is voor zonneparken, dan er voorheen voor windmolens was.

Een korte rondgang door het dorpje Waverveen, dat omgeven is door weilanden, leert dat de inwoners hier genuanceerd kijken naar de komst van grote zonnevelden. Zo vindt een fietser het erg zonde van het uitzicht: "Ik vind het heel lelijk. Zeker in zo'n weidegebied met al die vogels." Toch snapt ze dat er iets moet gebeuren. "Liever zonneparken dan windmolens. Als het écht moet dan is dit wel een prima plek, maar ik ga die vogels heel erg missen."

Een man op de fiets zou het prima vinden als de weilanden hier vol zonnepanelen komen te liggen. “Geen bezwaar. Ik vind dat hier heel veel weiland is, iets te veel.” Een andere dorpsgenoot geeft aan dat ze bang is dat de aarde verarmt door de zonnepanelen: “Zo kan er niets meer groeien”. Liever ziet ze zonnepanelen op daken, bijvoorbeeld op industriegebieden. “Maar, als het perse moet, zorg dan dat er genoeg ruimte is voor weidevogels.”

Baambrugge

Inwoners kunnen dus zelf met plannen voor zonnevelden komen, en daar ook van profiteren. In Baambrugge, even verderop en ook onderdeel van gemeente De Ronde Venen, zijn ze al een paar jaar bezig met het realiseren van een eigen zonnepark. "We hebben twee locaties op het oog, die gaan wij nu voorleggen aan het dorp", vertelt Gerard de Korte van Energiek Baambrugge. "Eén locatie is een locatie die wij als Energiek Baambrugge hebben uitgewerkt met de eigenaar, de andere is door twee boeren aangedragen."

Tegen de plaatsing van windmolens was ook in en om Baambrugge veel verzet, maar hoe zit het met de plaatsing van zonnevelden? De Korte: " Uit een vorige bijeenkomst over zonnevelden kwam duidelijk naar voren dat er draagvlak is. Je hebt altijd tegenstanders, die schreeuwen hard. Wij zijn van mening dat we met z'n allen zo veel mogelijk aan de toekomst moeten werken waarbij we schone energie moeten opwekken." Volgens De Korte spelen er veel factoren mee bij het slagen van het project. " Het gaat dan om de financiering, voorwaarden van de gemeente, aansluiting van het netbeheerder, capaciteit van het stroomnet."

Tijdens een dorpsberaad op 11 april wordt er met de inwoners van Baambrugge verder gesproken over de realisatie van zonnevelden in en om het dorp.

Niet mooi

Terug naar wethouder Cees van Uden. Op 20 april legt hij een voorstel aan de gemeenteraad voor waarin de potentiële gebieden voor zonnevelden worden bepaald. Inwoners kunnen dan ook inspreken en hun mening laten horen. Van Uden verwacht dat er voor de opwekking van zonne-energie meer enthousiasme is dan voor windturbines. Maar ook tegen zonnevelden zal verzet zijn, vermoedt hij. "Het is niet mooi. Ik ga geen zonnevelden verkopen of zeggen dat het een mooie attractie gaat worden. Maar het is wel nodig."

En, weet Van Uden. Er móet wel iets gebeuren, anders krijgt de gemeente het aan de stok met de provincie. "Als wij zeggen we doen geen windturbines én we doen geen zonnevelden dan heeft de provincie wel het recht om te zeggen: De Ronde Venen, dit hadden we niet afgesproken, je moet het nu doen of wij gaan het voor je doen. En volgens mij willen we dát met elkaar voorkomen."


advertentie