LAATSTE KANS OM TENTOONSTELLING "1672 RAMPZALIG" TE BEZOEKEN

Wat gebeurde er allemaal in het rampjaar 1672 in De Ronde Venen?

Het was bepaald niet rustig in onze regio. Wat te denken van de verwoesting van Waverveen, de aanval op Abcoude en de inundatie als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie? Dat is te zien op de succesvolle tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ in de R.K.-kerk te Vinkeveen. 

Het idee kwam van Greet en Marjolein Stappers. Zij verzamelden een prachtige collectie objecten voor deze tentoonstelling.
Een reeks lezingen, een speciale editie van de Proosdijkroniek en informatie via de website van de Proosdijlanden, in de plaatselijke media en in het landschap bij onze dorpen, geven een beeld van de geschiedenis direct om ons heen. Via fietstochten, schoolbezoeken, wargames en geocaching kregen de gebeurtenissen extra aandacht.

Eerder bezocht RTV Ronde Venen de tentoonstelling en de wargame:

Je kunt  in oktober nog op enkele middagen terecht om hier zelf te komen kijken.

De tentoonstelling ‘1672 RampZalig’ is nog op 22, 23, 26, 29 en 30 oktober tussen 13.00 en 16.00 te bezichtigen in de R.K.-kerk ‘Het Heilig Hart van Jezus’ aan de Kerklaan te Vinkeveen. De toegang is gratis.


advertentie