LEERLINGEN DE PIJLSTAART VRAGEN AANDACHT VOOR RUIMTEGEBREK

De leerlingen maakten een filmpje waarop te zien is hoe druk het soms is in het schoolgebouw en overhandigden dat aan wethouder Cees van Uden (Onderwijs). Hiermee onderstrepen ze op ludieke wijze de officiële aanvraag die het schoolbestuur heeft gedaan om de school uit te breiden.


De openbare basisschool De Pijlstaart is te klein om alle leerlingen in een eigen lokaal les te geven. Als gevolg van ruimteproblemen is de school al een keer uitgebreid met 4 lokalen in het gebouw van de voormalige kleuterschool in het Zwanenpark. Die uitbreiding is echter onvoldoende. Schooldirecteur Van den Dool: ,,De Pijlstaart kampt al jaren met ruimtegebrek. We hebben met elkaar altijd creatieve oplossingen gevonden om het onderwijs te continueren, maar nu is de grens bereikt. Ik gun de kinderen en de leerkrachten de ruimte om goed te kunnen lesgeven, leren en spelen. Vandaag is voor ons een belangrijke dag. De kinderen mogen namelijk van zich laten horen en hun steentje bijdragen aan het democratische proces. Het is echt mooi om te zien hoe de leerlingen vanuit hun beleving de huisvesting in beeld hebben gebracht.’’ Het schoolbestuur heeft het college van B en W gevraagd de school verder uit te breiden. Het college wil hieraan meewerken en wethouder Van Uden overlegt met partijen om te kijken hoe dit kan worden gerealiseerd.


advertentie