'PARK' WAETERRIJCK IN VINKEVEEN PROEFPROJECT

Op 6 juli 2021 heeft de provincie Utrecht een besluit genomen over de “Aanpak Vitale Vakantieparken”. Onderdeel van deze aanpak is een aantal proefprojecten. Het ‘park’ Waeterrijck uit De Ronde Venen is een van de proefprojecten.


Voor provincie Utrecht is toerisme een belangrijke economische pijler. Voldoende vitale vakantieparken zijn daarvoor van groot belang: vakantieparken met voldoende aanbod van kwaliteit dat aansluit bij de vraag van de bezoeker. Er zijn echter ook parken waar niet (meer) gerecreëerd wordt, of waar mensen permanent wonen. Met proefprojecten wil de provincie inzicht krijgen in de wensen en uitdagingen voor deze parken. Voor parken zonder toekomstperspectief in de verblijfsrecreatieve sector kan het aanpassen naar een andere bestemming een mogelijkheid zijn.


De recreatiewoningen op Waeterrijck zijn bestemd als recreatiewoningen, maar ze worden bijna allemaal permanent bewoond. Uit het vitaliteitsonderzoek van de gemeente uit 2019 blijkt dat het recreatief toekomstperspectief voor Waeterrijck erg laag is. De gemeente heeft Waeterrijck daarom voorgesteld als proef voor het aanpassen van de bestemming.


Wethouder Kroon: “Ik ben blij dat de gemeente onderdeel is van de pilot van de provincie. Permanente bewoning van recreatiewoningen is een van de grootste uitdagingen in onze gemeente. Het is fijn om met de provincie op te trekken om samen te kijken naar de mogelijkheden.”


Het uitvoeren van de proef is een ingewikkelde opdracht. Op vakantieparken komen namelijk vele belangen samen. Het is zoeken naar een optimale balans tussen wonen, natuur, ondernemerschap en (sociale) veiligheid. De proef leidt nu nog niet tot het aanpassen van de bestemming of regelgeving. Eerst komt er een advies over hoe dit na de proef wél zou kunnen en onder welke voorwaarden. De gemeente en provincie kunnen het advies gebruiken als uitleg voor latere besluiten. De gemeente denkt in september te starten met het proefproject. Naar verwachting is de proef in mei 2022 afgerond.


advertentie