PVDA/GL: 'MEER SOCIALE HUURWONNGEN NODIG IN GEMEENTE'

De Ronde Venen - De fractie PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van De Ronde Venen vindt dat er meer sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in De Ronde Venen.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is lang in de gemeente. Dat is volgens PvdA/GL ook niet verwonderlijk, want ca. 35% van de inwoners van de gemeente kan aanspraak maken op een sociale huurwoning, maar slechts ca. 25% van de woningen is een sociale huurwoning. Daarom vindt PvdA/GL dat de gemeente, zeker op eigen grond, fors meer sociale huurwoningen moet bouwen. Het voorstel van de fractie dat te doen op de zogeheten “Argon-locatie” in Mijdrecht kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad op 12 oktober jl. 

Raadslid Ernst Schreurs: “Het is buitengewoon teleurstellend dat ons voorstel om 15 vrijesectorwoningen in het plan om te zetten naar sociale huurwoningen het niet gehaald heeft. Dit terwijl dit volledig gefinancierd kan worden vanuit de verwachte opbrengst van de woningbouw op deze locatie. Zo gaan we de achterstand in de woningvoorraad niet inhalen en worden de wachtlijsten voor sociale huurwoningen voorlopig niet korter.”

De gemeente De Ronde Venen heeft tot doel in elk woningbouwproject 30% sociale huur te realiseren. Dit zijn corporatiewoningen met een maximale huur van € 808,06 per maand. Daarnaast wordt in elk plan ook 15% middenhuur en/of betaalbare koop gerealiseerd. Dat gaat dan om huurwoningen met een huur tussen de € 800 en € 1.000 per maand en om koopwoningen met een maximale prijs van € 355.000.

Dat is echter onvoldoende om de achterstand van jarenlang te weinig betaalbaar bouwen in te halen. Zo zou het aandeel sociale huurwoningen tot 2040 in De Ronde Venen met de huidige ambities toenemen met ongeveer 1%. Om het aandeel sociale huurwoningen in de hele woningvoorraad van ca. 25% op te krikken naar tenminste 30% is realisatie van gemiddeld 50% sociale huur per bouwproject nodig.

Dat is echter niet in elk project te realiseren, maar juist wel op gemeentegrond. De gemeente heeft de grond dan immers al in eigendom. Bovendien is het doel van de gemeente niet om winst te maken, maar juist om te voorzien in woningen waar inwoners behoefte aan hebben. En dan vooral voor die inwoners voor wie een middenhuur of koopwoning te duur is. Betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en senioren.

Omdat de sportvereniging Argon de velden 4, 5 en 6 niet meer nodig heeft, worden hier 114 woningen gebouwd. Van deze woningen wordt 30% sociale huur, 5% middenhuur, 31% betaalbare koop en 34% vrije sector. PvdA/GL stelde de gemeenteraad voor om het aandeel sociale huurwoningen te verhogen door 15 woningen in de vrije sector in het plan om te zetten naar sociale huurwoningen. Hierdoor zouden er 49 sociale huurwoningen in het plan komen. De kosten hiervoor konden gedekt worden uit de verwachte opbrengst van de woningbouw.

Bijna alle fracties in de gemeenteraad, waaronder de coalitiepartijen D66, RVB en VVD, vonden het niet nodig om meer sociale huurwoningen te bouwen. Daarmee werd het voorstel verworpen. Alleen de fracties van ChristenUnie-SGP en Inwonerscollectief steunden het voorstel van PvdA/GroenLinks.

Ernst Schreurs: “Als we op eigen gemeentegrond al niet meer dan 30% sociale huur kunnen bouwen, gaan we de achterstand nooit inhalen en dat terwijl dat wel het doel van de gemeente is. PvdA/GroenLinks zal daarom blijven pleiten voor het bouwen van meer sociale huurwoningen! Ondanks dat ons voorstel het niet haalde, hebben we het plan wel gesteund. Het is namelijk belangrijk om snelheid te houden in de woningbouwprojecten, ook als daar minder betaalbare woningen in zitten dan we zouden willen.”


advertentie