PVDA/GL STELT VRAGEN OVER BEPERKEN OVERLAST HOUTROOK

De Ronde Venen - Steeds meer inwoners hebben een houtkachel voor de verwarming van hun woning. Dit kan een duurzamere manier zijn om de woning te verwarmen, maar het zorgt ook voor steeds meer luchtvervuiling. Overlast kan beperkt worden door te zorgen voor goede filters, het tijdig schoonmaken van schoorstenen, het op een goede manier stoken met droog hout en het niet stoken bij mist of windstil.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 krijgt de gemeente nieuwe mogelijkheden om hier duidelijke regels voor te stellen en waar nodig maatregelen te nemen. Het doel is dan de bescherming van de gezondheid van omwonenden en de bescherming van het milieu. Zo kan bijvoorbeeld geregeld worden dat er niet gestookt mag worden bij windstil weer of mist, en wanneer er dus een negatief advies geldt voor houtstook vanuit de stookwijzer of het stookalarm van het RIVM.

PvdA/GroenLinks heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of het college bekend is met de negatieve effecten van houtstook en of het college extra in wil zetten op voorlichting nu het nieuwe stookseizoen begint. Met name als het gaat om voorlichting geven over de beste manier van stoken, de soorten hout die geschikt zijn en het niet stoken bij mist of windstil weer.

Ook wil de partij weten of de gemeente hierover duidelijke regels op kan stellen. Zo stelt de partij voor om bij mist en/of windstilte een stookverbod in te stellen en alleen de installatie van kachels toe te staan die voldoen aan de huidige EN-norm. Dat is al het geval bij alle nieuwe kachels, maar niet bij alle tweedehands kachels.

Als laatste vraagt de partij welke andere mogelijkheden het college ziet om de overlast door houtrook te beperken.


advertentie